/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

พระเจ้าอโศกมหาราช

พระเจ้าอโศกมหาราช

พระพุทธศาสนาตั้งแต่ พ.ศ.๑ ในมัชฌิมประเทศ

(อินเดียภาคกลาง)


---หลังจาก พระพุทธปรินิพพานแล้ว ใน พ.ศ.


---1.แคว้นมคธ ที่ปกครองโดย พระเจ้า อชาตศัตรู ก็ยังคงเป็นแคว้นมหาอำนาจ ที่มีความเจริญรุ่งเรือง มากที่สุด ในอินเดียภาคกลาง เพราะสามารถรวบอำนาจ การปกครอง ทั้งแคว้นโกศล และแคว้นวัชชีไว้ได้.

 

*ราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสาร


---หลังจากที่ พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธ ได้ถูกพระเจ้าอชาตศัตรู ผู้เป็นพระราชโอรส จับขังคุก จนสิ้นพระชนม์แล้ว, พระเจ้าอชาตศัตรู ก็ทรงปกครอง แคว้นมคธสืบไป. 


---ต่อมา พระองค์ได้ทรงสร้าง เมืองปาฏลีบุตร ขึ้น เพื่อใช้เป็นเมืองหน้าด่าน ในการต่อสู้กับแคว้นวัชชี ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ของแม่น้ำคงคา. 


---ครั้นต่อมาพระเจ้าอชาต ศัตรูถูกพระราชโอรส สำเร็จโทษ จนสวรรคตแล้ว, กษัตริย์องค์ต่อๆมา ได้โปรดให้ย้ายนครหลวง จากนครราชคฤห์ มาอยู่ที่ปาฏลีบุตร. 


---จากนั้น ราชคฤห์ก็เสื่อมลงๆ ในขณะที่ปาฏลีบุตร ได้เจริญมากขึ้นๆ จนจัดได้ว่า ปาฏลีบุตร เป็นหนึ่งในหก ของมหานครที่ยิ่งใหญ่ แห่งอินเดียโบราณ.

 

---ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า กษัตริย์ในราชวงศ์ พระเจ้าพิมพิสารนี้ พระโอรสได้สำเร็จโทษ พระราชบิดา แล้วขึ้นครองราชสมบัติ ถึง 5 ชั่วโคตร จนในที่สุด ประชาชนทนอยู่ ในการปกครอง ของกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ไม่ได้ จึงสำเร็จโทษ กษัตริย์องค์สุดท้าย แห่งราชวงศ์ ของพระเจ้าพิมพิสาร แล้วสถาปนาให้ พระเจ้าสุสูนาค เป็นกษัตริย์ปกครองต่อมา. 

*พระเจ้ากาฬาโศก

 

---พระเจ้ากาฬาโศก ได้เสวยราชย์สืบต่อจาก พระเจ้าสุสูนาค และครองราชย์ อยู่นาน 28 ปี พระองค์มีพระโอรส 10 องค์ ได้แก่ ภัทรเสน โกรัณฆวรรณ มังกร สัพพัญหะ ชาลิกะ สัญชัย อุภคะ โกรพยะ นันภิวัฑฒนะ ปัญจมตะ และพระโอรส ได้ครองราชย์ต่อมา ครั้นเมื่อ พ.ศ.140 ราชวงศ์สุสูนาค ก็สิ้นสุดลง ด้วยถูกนายโจรนันทะ พิฆาตจนหมดสิ้น.

 

*ราชวงศ์นันทะ

 

---ต่อจากนั้น นายโจรนันทะได้ตั้ง ราชวงศ์นันทะขึ้น ราชวงศ์นันทะนี้ มีเจ้าครองนคร สืบต่อกันมาอีก 9 องค์ ดังนี้ อุคคเสนนันทะ กนกนันทะ จันทคุติกนันทะ  ภูตปาลนันทะ  รัฏฐปาลนันทะ  โควิสาณกนันทะ ทสสิทธิกะนันทะ  เกวฏะนันทะ  ธนะนันทะ  รวมเวลาครองราชย์อยู่ 22 ปี.


---เจ้ามหาปัทมะนันทะ ผู้เป็นโอรส สืบเชื้อสายจาก เจ้านันทะ ทรงอุปถัมภ์เกื้อกูล พระพุทธศาสนา ต่อมา.

  

 

*อเล็กซานเดอร์มหาราชบุกอินเดีย

 

---ในสมัยเดียวกับ ราชวงศ์นันทะนี่เอง ประเทศอินเดีย ได้ถูกย่ำยี จากข้าศึกต่างด้าว ทางยุโรป คือกองทัพกรีก ซึ่งมีอเล็กซานเดอร์ มหาราช กษัตริย์แห่งราชอาณาจักร มาซิโดเนีย เป็นนายทัพ บุกเข้ามาตีอินเดีย ทางภาคเหนือ เข้าสู่บริเวณ แถบลุ่มแม่น้ำสินธุ ตีกรุงตักกสิลา ในแคว้นคันธาระแตก แล้วบุกตลุย ลงมาตีแคว้นปัญจาบ.


---อเล็กซานเดอร์ มหาราช ถูกต่อต้านจาก กองทัพของ พระเจ้าเปารวะ ผู้นำทัพ ที่มีฉายาว่า “สิงห์แห่งปัญจาบ” การสู้รบ เป็นไปอย่างดุเดือด บนฝั่งแม่น้ำวิตัสสะ, อันเป็นสาขาหนึ่ง ของแม่น้ำสินธุ. ในที่สุด พระเจ้าเปารวะพ่ายแพ้ ถูกจับเป็นเชลยศึก


---ต่อมาภายหลัง อเล็กซานเดอร์ มหาราช ได้คืนบ้านเมือง ให้แก่พระเจ้าเปารวะ ปกครองตามเดิม แต่อยู่ในฐานะประเทศราช.


---จากนั้น อเล็กซานเดอร์มหาราช ก็ได้เตรียมการ เพื่อมาตีแคว้นมคธ, ที่มีความมั่งคั่ง สมบูรณ์ต่อไป. แต่พวกนายทัพ นายกองทั้งปวง เกิดแข็งข้อ ไม่ยอมเดินทัพต่อไป ทุกคนอ้างว่า อิดโรยมาก และคิดถึงลูกถึงเมีย อยากกลับบ้าน เกิดเมืองนอน. 


---อเล็กซานเดอร์ มหาราช จึงจำพระทัยเลิกทัพกลับไป ยังประเทศกรีก.


---เมื่อเสด็จกลับถึง กรุงบาบิโลน แห่งลุ่มแม่น้ำไตกริส กับ ยูเฟรตีส ก็ได้สิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ. 220 มีพระชนมายุ ได้เพียง 33 ปี เท่านั้น.

 

*จันทรคุปต์กู้ชาติ

 

---เมื่ออเล็กซานเดอร์ มหาราช ตีได้บ้านเมืองใดแล้ว พระองค์ ก็มักทรงแต่งตั้ง ให้ชาวเมือง หรือเจ้าของเดิม เป็นผู้ดูแลปกครอง บ้านเมืองต่อไป และได้จัดให้ นายทัพนายกอง ซึ่งเป็นชาวกรีก คอยควบคุมอีกทีหนึ่ง. 


---ครั้นเมื่ออเล็กซานเดอร์ มหาราช สวรรคตลง บรรดาแม่ทัพ นายกองทั้งหมด ทั้งมวล ต่างต้องการอิสรภาพ ไม่ต้องขึ้นต่ออาณาจักร กรีกในยุโรปอีกต่อไป. ทุกคนต้องการ เป็นตัวแทนของ อเล็กซานเดอร์ กันทั้งนั้น จึงทำสงคราม รบพุ่งกันอย่างยุ่งเหยิง.


---ครั้งนั้น ข้าหลวงกรีกผู้หนึ่ง ซึ่งดูแลกำกับพระเจ้าเปารวะ เป็นกบฎ จับพระเจ้าเปารวะ ปลงพระชนม์เสีย ทำให้ชาวอินเดียโกรธแค้น ลุกขึ้นจับอาวุธ ขับไล่กรีก. บรรดาชาวอินเดีย ผู้กู้ชาติเหล่านี้ ก็มีคนสำคัญคนหนึ่ง คือ จันทรคุปต์ อยู่ด้วย.---จันทรคุปต์เป็นคนหนุ่ม ที่ใฝ่สูง และกล้าหาญ.


---เล่ากันว่า จันทรคุปต์ มีเชื้อสายโมริยะ ซึ่งสืบมาแต่ ศากยวงศ์ ของพระพุทธองค์ ที่หนีรอดตาย มาจากครั้งที่ พระเจ้าวิฑูฑภะถล่มกบิลพัสดุ์, 


---เมื่อหนีอพยพ ขึ้นไป ทางแถบภูเขาหิมาลัย ได้พบสถานที่ น่ารื่นรมย์ กึกก้อง ด้วยเสียงนกยูง จึงได้สร้างนครขึ้นใหม่ ขึ้นชื่อว่า “โมริยนคร” สืบกษัตริย์มา จนถึงพุทธศตวรรษที่ 2 ราชาผู้ครองเมือง ถูกประหารชีวิต แต่มเหสี ซึ่งมีพระครรภ์แก่ เสด็จหลบหนีภัยไปได้ จนมาอาศัยอยู่ที่ ปาฏลีบุตร และได้ประสูติ จันทรคุปต์ ที่เมืองปาฏลีบุตรนั่นเอง.


---จันทรคุปต์เคยซ่องสุมผู้คน เพื่อจะชิงราชสมบัติ ของกษัตริย์ในราชวงศ์ นันทะ แต่ความ ได้ล่วงรู้ถึงพระเจ้านันทะ เสียก่อน จันทรคุปต์จึงต้องหลบหนี ไปอยู่ที่ตักกสิลา และได้เข้าอาสา อเล็กซานเดอร์ว่า จะนำทัพกรีก เข้าตีแคว้นมคธ 


---แต่เมื่อกรีก เลิกทัพไปเสียก่อน, จันทรคุปต์ก็เที่ยวป้วนเปี้ยน รวบรวมสมัครพรรคพวก อยู่แถวแคว้นปัญจาบ และชายแดนมคธ บังเอิญจันทรคุปต์ ได้เสนาธิการ เป็นพราหมณ์ที่ชื่อ จาณักยะ ซึ่งเป็นคนฉลาดแกมโกง และมีไหวพริบดี เป็นผู้วางแผนการณ์ โจมตีแคว้นต่างๆ จนสามารถขับไล่ อิทธิพลของกรีก ในปัญจาบไปได้ แล้วจันทรคุปต์จึงได้บุกเข้าปล้นเมืองใหญ่ๆ ของแคว้นมคธ จนในที่สุด สามารถรบชนะ พระเจ้าธนนันทะ องค์ที่ 9 ได้


---จันทรคุปต์ จึงได้ปราบดาภิเษก เป็นกษัตริย์ ทรงตั้ง ราชวงศ์โมริยะขึ้น ในนครปาฏลีบุตร เมื่อ พ.ศ. 221 และได้ปกครองอยู่นาน 24 ปี. ตลอดเวลานั้น มีแต่การรบพุ่ง ปราบปรามแว่นแคว้นต่างๆ ทั้งในลุ่มแม่น้ำสินธุ และแม่น้ำคงคา ตลอดจนสามารถขับไล่กรีก ให้พ้นไปจากอินเดียได้.

 

*พระเจ้าอโศกมหาราช

 

---พระเจ้าจันทรคุปต์ ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์โมริยะ ผู้ครองนครปาฏลีบุตรได้ 24 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 221-245 ทรงมีอาณาเขตพระนคร และหัวเมืองขึ้นมากมาย. 


---เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ พระเจ้าพินทุสาร พระราชโอรสของพระองค์ ได้ปกครองแทน ทรงครองราชย์อยู่นาน 28 ปี จนถึงปี พ.ศ. 273 ก็เสด็จสวรรคต.

 

 

*เจ้าชายอโศกมหาอุปราชแห่งอุชเชนี

 

---พระเจ้าอโศกนั้น ทรงเป็นพระราชโอรส ของพระเจ้าพินทุสาร ที่ประสูติจาก นางพราหมณี ผู้เป็นเพียงพระสนมเอก เท่านั้น, และทรงมีพระอนุชา ร่วม