*ขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา สืบสานต่อพระพุทธศาสนา ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ณ. วัดเขาไกรลาศ  555 หมู่ 2 ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160 โดยใช้พื้นที่ 3 ไร่ เป็นประมาณในการดำเนินการก่อสร้างค่ะ.... *Chicago's major donors who are virtuous. Continue to Buddhism. Join Maha Chedi. Containing the relics at Wat Khaokrailas  555 Moo 2, Ban-khong  U-Thong, Suphanburi 72160, area 3 acresto about  by the construction of it ....*(ใช้โปรแกรม Firefox .  Google Chrome . Opera 12.00 Build 1304. ดูภาพบทความ ในเว็บนะคะ)ขอบคุณค่ะ.*