/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

เสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก คือ....

เสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก คือ....

 เสด็จปู่ไตรโลกยวิชยะ


 

 ---ไตรโลกยวิชยะ วิทยราชประจำทิศตะวันออก


---ไตรโลกยวิชยะ (สันสกฤต)  त्रैलोक्यविजय ไตรโลกฺยวิชย.


---( ญี่ปุ่น )       降三世明王  โงะซันเซเมียวโอ 


---( จีน )          降三世明王 เจี่ยงซานซื่อหมิงหวัง


---เป็นหนึ่งในวิทยราชทั้งห้า  ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายวัชรยาน (ในญี่ปุ่นเป็นที่นับถือในนิกาย ชินงน ซึ่งเป็นแขนงย่อยหนึ่งของวัชรยาน)  สถิดอยู่ ณ ทิศตะวันออกของครรภโกษธาตุ ทำหน้าที่เป็น ผู้คุ้มครองของพระอักโษภยะพุทธะพระธยานิพุทธแห่งทิศตะวันออก บางตำราถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง โดยเป็นพระโพธิสัตว์เอกเทศมิได้จัดอยู่ในสกุลของพระธยานิพุทธะองค์ใด

(กด_ลิงค์บน)


*นามของไตรโลกยวิชยะ มีความหมายโดยศัพท์ว่า "ผู้ชนะโลกทั้งสาม"

 

*รูปลักษณ์


---ไตรโลกยวิชยะมี 4 เศียร 8 กร แต่ละเศียรแต่ละหน้าแสดงอารมณ์ต่างกันคือ  


---เศียรด้านหน้าแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด


---เศียรด้านขวาแสดงอารมณ์โกรธ


---เศียรด้านซ้ายแสดงอารมณ์เกลียดชัง


---เศียรด้านหลังแสดงอารมณ์กล้าหาญ 


---พระหัตถ์ถือกระดิ่ง  วัชระ  ดาบ  ขอสับช้าง  ลูกศร  คันศร  บ่วงและจาน  ประทับยืนท่าปรัตยสีฒะ  เป็นที่นิยมนับถือในทิเบตและญี่ปุ่น  ในประเทศไทยพบภาพสลักของวิทยราช/พระโพธิสัตว์องค์นี้ที่ปราสาทหินพิมาย

(กด_ลิงค์บน)


*เทพเจ้าของญี่ปุ่น คงต้องจัดเรียงลำดับกันนิดน่ะ


---๑.เทพเจ้าเดิมของญี่ปุ่นแท้ ซึ่งจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งแต่เทพบิดร เทพมารดรผู้สร้างเกาะญี่ปุ่น อิซานากิ อิซานาครับ---มี  ๓ มหาเทพผู้ปกครอง อย่าง อามาเตระสุ พระสุริยเทวี  ซึคุโยมิ จันทรเทพบุตร และซุซาโนโอะ และเทพอื่ๆน อย่างเช่น ฮิโน คางุซึจิ เทพแห่งไฟ โอวาทัตสุมิ เทพแห่งน้ำ.. ฯลฯ


*ในตำนานโคจิกิพรรณาว่า เทพจ้ามีทั้งหมด ๘ ล้านองค์ หรือเทพ ๘ ล้าน---๒.เทพที่สืบมาจากอินเดีย หรือเทพที่นำมาจากพุทธศาสนาสายมหายาน แบ่งเป็นหลายระดับ*เทพในญี่ปุ่น จัดตามแบบทางพุทธมหายานของญี่ปุ่น จะแบ่งลำดับเป็น 4 - 5 ชั้น คือ---๑.เนียวไร หรือระดับพระพุทธเจ้า


---๒.โบซัทสุ หรือ ระดับพระโพธิสัตว์


---๓.เมียวโอ หรือวิทยราชา หรือธรรมบาล ผุ้คุ้มครองพระพุทธศาสนา


---๔.เทนบุ ระดับเทพทั่วไป


*เทพอินเดียที่เข้ามาโดยสายพุทธศาสนามหายาน แบ่งเป็นหลายๆลักษณะ เช่น---เทพสายวิทยราชา หรือเทพผู้ทรงความรู้ ส่วนหนึ่งมีแบบมาจากเทพอินเดียที่มาเป็นพุทธสาวก เช่น---เทพเบญจวิทยราชา หรือ โกไดเมียวโอ คือเทพเมียวโอ ๕ องค์ที่เป็นตัวแทนของธาตุทั้ง ๕ และเป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนา คือ---๑.ฟุโดเมียวโอ  หรือพระอจลนาถ เป็นศุนย์กลางของ ๕ เมียวโอ คือเป็นประธานของเมียวโอ---๒.โกซันเซ เมียวโอ หรือ ไตรโลกวิชยา---๓.กุนดาริเมียวโอ หรือ คุณฑาลิ---๔.ไดอิโทกุ , ไดโทกุ เมียวโอ หรือ ยามานตกะ เป็นเมียวโอหนึ่งเดียวที่มาจากร่างแบ่งภาคของพระโพธิสัตว์ คือพระมัญชุศรีโพธิสัตว์---๕.คองโง ยาชา เมียวโอ หรือ วัชรยักษ์*นอกนั้นก็มีเมียวโอนอกสังกัดจาก ๕ เมียวโอนี้ เช่น---คุจากุเมียวโอ แบบมาจากพระขันธกุมาร ในศาสนาฮินดู ในพุทธมหายาน นับถือกันในนาม ผู้กำจัดพิษร้าย หรือผู้กัดกินอสรพิษ ---ไอเซนเมียวโอ เทพแห่งความรัก แต่หน้าตาดุ ชิบเป๋ง....---บา โต เมียวโอ หรือ หัยครีพ เป็นเมียวโอที่เป็นร่างแบ่งภาคของพระโพธิสัตว์คันนน (กวนอิม) มีมงกุฏเป็นรูปเศียรม้า ดังนั้นจึงถูกเรียกว่า เมียวโอเศียรม้า หรือ โพธิสัตว์เศียรม้า ในบางข้อมูล แสดงว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่ใช่เมียวโอ รู้จักกันในชื่อ บาโต คันนน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อัศวเศียร (เศียรม้า)


*เทพสายเทนบุ หรือสายเทวดาต่างๆ มีแบ่งเป็นหลายจำพวก เช่น


---Shitenno
ชิเทนโน หรือ โลกบาลจตุรทิศ มาจากพุทธศาสนา เป็นเทพคุ้มครองโลก ๔ ทิศ---Hachi-bushu
ฮาชิ บุชุ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า หรือ 8 เทพบริวาร เป็นผู้อารักขาพระพุทธศาสนา และอารักขาพระซากะเนียวไร (พระศากยมุนี หรือพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือกัน)*Juni-ten หรือ ๑๒ เทวราช ซึ่งแบบมาจากอินเดียแท้ มี 12องค์ คือ---Bonten บงเท็น - พระพรหม


---Enmaten
เอ็นมะเท็น - พระยมราช


---Futen
ฟูเท็น - พระพาย


---Gatten กัตเท็น - จันทระ หรือ พระจันทรา เทพแห่งพระจันทร์น่ะแหละ


---Ishanaten อิซานะเทน หรือ ไดจิไซเทน  - พระศิวะ


---Jiten
จิเท็น - พฤฐวี หรือ ปฐวี เทพแห่งแผ่นดิน


---Katen คาเท็น - เทพอัคนี (ไฟ)


---Nitten
นิทเท็น บางที่เรียก นิคโค - เทพสุริยะ


---Rasetsuten ราเซทสุเทน - เทพอสูร หรือ เทพรากษส


---Suiten
ซุยเท็น - เทพวรุณ หรือเทพแห่งฝน


---Tamonten ทามอนเท็น หรือ บิชามอนเท็น - เทพสงคราม หรือยักษ์


---Taishakuten
ไทชาคุเทน - อินดระ หรืออินทร์ ก็คือพระอินทร์นั่นแหละ


*นอกจากนั้นก็มี... เอ่อ...


---พิมพ์ไม่ไหวแล้ว.. เอาแค่ชื่อหมวดก็แล้วกัน---12
เทพบริวาร ของพระพุทธเจ้าไภสัชยคุรุ


---28
เทพบริวาร นิจูฮาชิบุชุ เทพบริวารของพระโพธิสัตว์กวนอิม---Benzaiten
เบนไซเท็น หรือ พระนางเบนเท็น น่าจะหมายถึงพระลักษมี ของอินเดีย


---Gigeiten -
พระพิฆเนศวร


---Idaten -
พระสกันธะ หรือพระขันธกุมาร


---Kariteimo (Kishimojin) -
พระแม่กาลี---ที่เหลือ เอาไว้ไปศึกษา....
.......................................................................................

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

รวบรวมโดย...แสงธรรม

 (แก้ไขแล้ว ปานรดา)

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 26 สิงหาคม 2558


 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท09/04/2024
ผู้เข้าชม6,600,541
เปิดเพจ10,343,816
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

ติดต่อเรา-

view