/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

วัดเขาไกรลาศได้สร้างขึ้นจากจุดมุ่งหมายในการสร้างพระมหาเจดีย์ ---ของพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน (จักกภูมิ) และความศรัทธาของหมู่คณะลูกศิษย์ ......

อ่านต่อ
ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

๑๓ มิถุนาคม ๒๕๕๔ นำหลักการที่เรียนรู้ ไปสู่การฝึกฝนกรรมฐานแบบเคลื่อนไหว ---เรื่องที่จะเขียนในบทนี้ ผมจะอธิบายวิธีการประยุกต์ใช้ โดยการนำหลั......

อ่านต่อ
มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ชื่อนี้ช่างดีแท้ (อ้างอิงเรื่อง) *เปลี่ยนชื่อแล้วดีอย่างไร ---ประเทศไทยของเรา เปลี่ยนมาจากชื่อเดิมว่า “สยาม” ประเทศพม่าเปลี่ย......

อ่านต่อ
ประวัติพระอธิการชิติสรรค์  จิรวฑฺฒโน=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน (จักกภูมิ) *๑.ตำแหน่ง ---ชื่อ...พระอธิการ ชิติสรรค์ ฉายา จิรวฑฺฒโน อายุ ๔๘ พรรษา ๑๘ จบนักธรรมเอกและเปรี......

อ่านต่อ
ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

*ทางวัดเขาไกรลาศ ---มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะศิษยานุศิษย์ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาในองค์เสด็จ......

อ่านต่อ
ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร (รูปคณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร (คณะโสณะ-อุตร) ลิขสิทธิ์ของ อ.จเร แห่งบ้านดวงธรรม) (หากจะนำไปบูชา ไม่สงวนลิขสิทธิ์......

อ่านต่อ
ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ ---หลังจากพระพุทธองค์ ได้เสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดา แล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จลงมาบนพื้นมนุษย์โลกในวัน......

อ่านต่อ
ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ ๗ อรรถกถาสูตรที่ ๒ *ประวัตินางวิสาขามิคารมารดา* ---ในสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไป......

อ่านต่อ
ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

อนาถปิณฑิกเศรษฐี คัดลอกจากสารานุกรม พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน ---เศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถี เดิมชื่อ สุทัตตะ เป็นบุตรของสุมนเศรษฐี(๑) มีภรรยา......

อ่านต่อ
ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔ หน้าต่างที่ ๕ / ๑๒. เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ [๓๗] *ข้อความเบื้องต้น ---พระศาสดา......

อ่านต่อ
ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙ ปาปวรรควรรณนา เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก [๙๕] *ข้อความเบื้องต้น ---พระศาสด......

อ่านต่อ
ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ ๒๖ หน้าต่างที่ ๓๓ / ๓๙. ๓๓. เรื่องพระโชติกเถระ [๒๙๖] *ข้อความเบื้องต้น ---พระศาสดา เ......

อ่านต่อ
ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ต้นเหตุการณ์ทำสังคายนา ---มีพระเถระที่มีส่วนสำคัญ ต่อการรวบรวมพระธรรมวินัย ในช่วงหลังพุทธปรินิพพานใหม่ๆ "พระมหา กัสสปะ" เป็นพระเถระที่บวช......

อ่านต่อ
ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์ ---พระพุทธรูป ๕ พระองค์ หมายถึง พระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ที่ตรัสรู้ในภัทรกัปปัจจุบ......

อ่านต่อ
ประวัติง้วนดิน

ประวัติง้วนดิน

สาระสำคัญของอัคคัญญสูตร ---ในพระสูตรบทนี้มีข้อความว่า พระพุทธเจ้าได้สนทนากับสองพราหมณ์ที่เป็นสามเณร ชื่อ วาเสฏฐะ กับ ภารทวาชะ เพื่อเตรียมตั......

อ่านต่อ
ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติปู่ฤาษีนารอท ---พระนารท หรือ พระนารอด หรือ พระนาระทะ แล้วแต่จะเรียก ---เป็น1 ใน พระประชาบดี (เทวฤษีที่เป็นพระผู้สร้าง) ๑๐ องค์ ......

อ่านต่อ
ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

พระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี ---"เจ้าชายมหาชมพู" ซี่งต่อมาเจริญวัยเป้นพระเจ้ามหาชมพูบดี หรือ พญามหาชมพูเป็นมหาราชผู้ครองน......

อ่านต่อ
ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

นางห้าม..แห่งขอมโบราณ ---อาณาจักรขอมหรือแขมร์ เป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-19 สิ่งที่ยืนยันถึงความควา......

อ่านต่อ
ประวัติพญานาค

ประวัติพญานาค

ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลใหญ่ ดังนี้ ๑) ตระกูลวิรูปักข์เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง ในกำเนิดนาคสี่ตระกูลนี้ พญานาคตระกูลวิรูป......

อ่านต่อ
พระอุปคุตปราบมาร=คลิป

พระอุปคุตปราบมาร=คลิป

จากการค้นหาข้อมูลของพระอุปคุตนั้น ---เราทราบเพียงว่า ท่านเกิดหลัง พระพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพานแล้ว ประมาณ พ.ศ. 218 ปี แต่ไม่ทราบ ภูมิเดิมของท......

อ่านต่อ
ความเป็นมาของพระธาตุ

ความเป็นมาของพระธาตุ

ความเป็นมาของพระธาตุ ---แปลกมั๊ยครับ ที่ ในบันทึกสมัยโบราณของคนไทย รู้วัน เดือน ปีเกิด ของพระเจ้าอโศกมหาราช และขึ้นครองราชย์ตรงตามที่ พระ......

อ่านต่อ
พระเจ้าอโศกมหาราช

พระเจ้าอโศกมหาราช

พระพุทธศาสนาตั้งแต่ พ.ศ.๑ในมัชฌิมประเทศ (อินเดียภาคกลาง) ---หลังจาก พระพุทธปรินิพพานแล้ว ใน พ.ศ. ---1.แคว้นมคธ ที่ปกครองโดย พระเจ้า อชา......

อ่านต่อ
พุทธเจดีย์=คลิป

พุทธเจดีย์=คลิป

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์ ---เจดีย์ที่สร้างขึ้นมาในพระพุทธศาสนา มีไว้เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยทั้งสิ้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท นั่นค......

อ่านต่อ
ความเป็นมาและความเชื่อเรื่องพระธาตุ=คลิป

ความเป็นมาและความเชื่อเรื่องพระธาตุ=คลิป

ความเป็นมาและความเชื่อเรื่องพระธาตุ (เขียนโดย ส. ศิวรักษ์) ---เมื่ออังกฤษขุดค้นพบอัฏฐิธาตุ ที่กรุงกบิลพัสดุ์ พร้อมจารึก ว่าเป็นพระสารีริกธ......

อ่านต่อ
บริโภค์เจดีย์ คือ รอยพระพุทธบาท

บริโภค์เจดีย์ คือ รอยพระพุทธบาท

บริโภค์เจดีย์ คือ รอยพระพุทธบาท *ตำนานพระพุทธบาทสี่รอย (ฉบับล้านนา) ---ความเป็นมาของมหาศิลาเปรต ย้อนไปในอดีตกาลอันไกลโพ้น นับได้ ๙๒ กัป ......

อ่านต่อ
นานาปัญหาไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ทำไม

นานาปัญหาไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ทำไม

นานาปัญหาไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ทำไม ---ถามหนูเห็นเมื่อยายหนูจะตาย แม่เอาดอกไม้ใส่มือให้ ยกพนมไว้แค่อก แล้วบอกว่า ให้แม่เอาไปไหว้พระจุฬามณีบ......

อ่านต่อ
เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า=คลิป

เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า=คลิป

เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ---กราบบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นสรณที่พึ่งอันสูงสุด ---ขอโอกาสนำข้อมูลของเจดีย์ และสถูป......

อ่านต่อ
โพธิสัตว์ตำนาน..เสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

โพธิสัตว์ตำนาน..เสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

อาทิสมานกายศักดิ์สิทธิ์ สถิต ณ ภูเขาไกรลาศ (วัดเขาไกรลาศ ๕๕๕ หมู่ ๒ ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี72160) ---เทือกเขาติดกันเป็นพืด บ......

อ่านต่อ
เสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก คือ....

เสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก คือ....

เสด็จปู่ไตรโลกยวิชยะ ---ไตรโลกยวิชยะ วิทยราชประจำทิศตะวันออก ---ไตรโลกยวิชยะ(สันสกฤต) त्रैलोक......

อ่านต่อ
ประเภทพระมหาโพธิสัตว์=คลิป

ประเภทพระมหาโพธิสัตว์=คลิป

พระมหาโพธิสัตว์ ---พระโพธิสัตว์ หมายถึง บุคคลที่บำเพ็ญบารมีหรือกระทำความดีต่างๆ เพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ......

อ่านต่อ
พระปัจเจกพุทธเจ้า

พระปัจเจกพุทธเจ้า

พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านคือใคร ---การที่พระอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเสด็จมาอุบัติตรัสรู้ขึ้นมาสักองค์หนึ่ง เป็นสิ่งที่ยากเหลือคณา เพราะกว่าที่พ......

อ่านต่อ
พระอรหันต์  ๔ ประเภท

พระอรหันต์ ๔ ประเภท

พระอรหันต์ ๔ ประเภท ---“ภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในกามสุข ไม่เสพกาม เปรียบเสมือนหยาดน้ำ ตกลงบนใบบัวแล้ว ไม่ติดอยู่ ......

อ่านต่อ
พระอริยะบุคคล มี 4 ประเภท

พระอริยะบุคคล มี 4 ประเภท

พระอริยะบุคคลมี 4 ประเภท ดังนี้ *1.พระโสดาบันบุคคล ---คือ ท่านผู้ที่เพียรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จนวิปัสสนาญาณบังเกิดขึ้น ทั้ง 16 ญาณ เ......

อ่านต่อ
พระแม่กวนอิมคือใคร=คลิป

พระแม่กวนอิมคือใคร=คลิป

พระอวโลกิเตศวร หรือพระแม่กวนอิมคือใคร โดย ชมรมรักษ์ธรรม chomromrakdham เมื่อ 8 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:03 น. ---พระอวโลกิเตศวร ในฐานะเป็น......

อ่านต่อ
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า=คลิป

พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า=คลิป

พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ---คือ บุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และยังถือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ส......

อ่านต่อ
ศาสตร์ว่าด้วยการเป็นพระพุทธเจ้า

ศาสตร์ว่าด้วยการเป็นพระพุทธเจ้า

หนังสือมุนีนาถทีปนี1 มุนีนาถทีปนี ศาสตร์ว่าด้วยการเป็นพระพุทธเจ้า *ปฌามพจน์ ---ข้าพเจ้า ขอน้อมนมัสการแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ พระ......

อ่านต่อ
ศาสนพิธี

ศาสนพิธี

พิธี คือ แบบอย่าง แบบแผน หรือรูปแบบต่างๆ ---ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเรียกว่า ศาสนพิธีความจริงเรื่อง ศาสนพิธี เป็นเรื่อง......

อ่านต่อ
อจินไตย ๔ ข้อ

อจินไตย ๔ ข้อ

ปัญหาของอจินไตย ๔ ข้อ คือสิ่งที่ไม่ควรคิด (แต่ถ้าคิดก็จะเป็นบ้าเท่านั้นเอง) ---ถาม๑.สิ่งที่เป็นอจินไตย นี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้......

อ่านต่อ
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ *๑.วิทยาศาสตร์คืออะไร ---คำว่าวิทยาศาสตร์ อาจมีความหมายได้สองอย่าง อย่างแรกคือความหมาย ในเชิงที่เป็นอยู่ (descri......

อ่านต่อ
หินยานกับมหายาน

หินยานกับมหายาน

คำถาม-คำตอบ เรื่องน่ารู้ทางพระพุทธศาสนา โดย ผศ.รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ---พระพุทธศาสนามีนิกายใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นแม่แบบของนิกายอื่นๆ อยู่ ๒ นิ......

อ่านต่อ
ศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เกิดขึ้นในดินแดนสยามเมื่อใด

ศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เกิดขึ้นในดินแดนสยามเมื่อใด

ศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เกิดขึ้นในดินแดนสยามเมื่อใด ---อยากทราบว่า ศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาท เกิดขึ้นในดินแดนสยามเมื่อใด เพราะเหตุที่ไม่เข้าใจว่า&h......

อ่านต่อ
ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลก

ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลก

ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลก ---เปรียบเทียบพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แก่โลก. ---ทุกศาสนามีส่วนดีเหมือนกัน. ---ทุกศาสนาย่อมมีผลดีเฉพาะของเ......

อ่านต่อ
โลกธาตุ ในทางพระพุทธศาสนา

โลกธาตุ ในทางพระพุทธศาสนา

โลกธาตุ ในทางพระพุทธศาสนานั้น ---มีแสนโกฏิจักรวาลหรือ 1ล้านล้านจักรวาล คือ แบ่งเป็น ---1.จักรวาลขนาดเล็ก (เช่น สุริยจักรวาล) ---2.......

อ่านต่อ
วิถีพุทธ

วิถีพุทธ

วิถีพุทธ โดย จินตนา สินธุพันธ์ประทุม ---วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ครั้งสร้างชาติ......

อ่านต่อ
สร้างวาสนา

สร้างวาสนา

หลักธรรมของนักบริหาร ---เป็นเวลา 2540 กว่าปีแล้ว แต่ทุกหลักธรรมยังคงทันสมัยอยู่เสมอ สามารถนำไปประยุกต์ ใช้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตและแนวทาง......

อ่านต่อ
หลักในพระพุทธศาสนา

หลักในพระพุทธศาสนา

จุดเด่นพระพุทธศาสนา ---๑.แม้จะตัดความเชื่อใน เรื่องฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ออก ก็ไม่ทำให้พระพุทธศาสนากระทบกระเทือนอะไรแม้แต่น้อย เพราะพระพุทธศา......

อ่านต่อ
พุทธทำนายจริงหรือ

พุทธทำนายจริงหรือ

คำพยาการณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า ---“อานันทะ ดูก่อนอานนท์ ก่อนกึ่งพุทธกาล 15 ปี จะเกิดการณ์ร้ายแรง จะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันแ......

อ่านต่อ
ข้อปฏิบัติยิ่ง โดย..ปุสฺโส(เส็ง)

ข้อปฏิบัติยิ่ง โดย..ปุสฺโส(เส็ง)

กรรม ๑๒ ประเภท (กดลิงค์บน) *กรรม ๑๒ ประเภท (จาก...หนังสือวิสุทธิมรรค แต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระชาวอินเดีย แบ่งกรรมไว้ ๑๒ ประเภท) ......

อ่านต่อ
อะไร คือ พระไตรปิฎก=คลิป

อะไร คือ พระไตรปิฎก=คลิป

พระไตรปิฏกเชื่อถือได้แค่ไหน บทความทางวิชาการ โดย พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี นธ.เอก. ป.ธ.๘ , พธ.บ.(บาฬีพุทธศาสตร์) , พธ.ม.(วิปัสสนา). ---......

อ่านต่อ
ข้าวทิพย์กลายเป็นหิน

ข้าวทิพย์กลายเป็นหิน

ข้าวมธุปายาส ---มีความสำคัญอย่างไรกับ “วันวิสาขะบูชา” ---นับตั้งแต่พระมหาบุรุษเสด็จออกบวชเป็นต้นมา จนถึงวันที่เห็นอยู่ในภาพน......

อ่านต่อ
ข้อคิดจากพุทธทาส

ข้อคิดจากพุทธทาส

พุทธทาสภิกขุในบริบทของสังคมไทย (ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์) ---ภิกขุ (พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๕๓๖) เป็นนักปฏิรูปพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดคนหนึ่ง ในประวัติ......

อ่านต่อ
กรรมหรือเวรลิขิต

กรรมหรือเวรลิขิต

เรื่องของกรรมคืออะไร ---เป็นหลักที่จะต้องศึกษาในเบื้องต้นนี้เสียก่อน เพราะคนส่วนมากยังเข้าใจถึงเรื่องของกรรม ไปในทาง ที่ผิด คือ ยังเข้าใจ......

อ่านต่อ
การบำเพ็ญบารมีแบบเทพกษัตริย์=คลิป

การบำเพ็ญบารมีแบบเทพกษัตริย์=คลิป

การบำเพ็ญบารมีแบบเทพกษัตริย์ ---คำว่า “เทพ” คือ เทวดาที่มีตำแหน่งเฉพาะ ไม่ใช่เทวดานางฟ้าบริวาร ที่ไม่มีตำแหน่งอะไรทำเป็นพิเศษ ......

อ่านต่อ
บารมีทั้ง 10 =คลิป

บารมีทั้ง 10 =คลิป

บทสรุปบารมี 10 ทัศ ---ทาน ทำให้ "น่ารักใคร่" หากผู้ใดไม่เป็นที่รัก ต้องหักใจให้ทาน บำเพ็ญสังคหวัตถุ ฝึกหัดแบ่งปัน กล่าวคำอ่อนหวาน ทำตนให้ม......

อ่านต่อ
ลำดับสวรรค์

ลำดับสวรรค์

ลำดับสวรรค์ สวรรค์ชั้นที่ 1 *จาตุมหาราชิกาภูมิ ---สวรรค์ชั้นแรกอยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไป 46,000 โยชน์ เป็นแดนสุขาวดี มีเทวราชผู้ยิ่ง......

อ่านต่อ
ชำแหละกฏแห่งกรรม

ชำแหละกฏแห่งกรรม

ชำแหละกฎแห่งกรรม โดย ร.ต. เจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่ (เรื่องที่ ๑ ทำไมบางคนทำงานน้อย แต่ได้ผลมาก) *(๑)คนบางคนทำงานรวดเร็ว ---รีบ......

อ่านต่อ
กฏแห่งกรรม

กฏแห่งกรรม

ปัจจุบันเป็นผลของอดีตและเป็นตัวกำหนดอนาคต *ดังคำกล่าวว่า....... ---เมื่อวานเป็น "เหตุ" วันนี้เป็น "ผล" ---วันนี้เป็น "เหตุ" พรุ่ง......

อ่านต่อ
รู้จริตทั้ง ๖ และ ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ

รู้จริตทั้ง ๖ และ ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ

ความหมายของจริต *จริต หรือ จริยา มีความหมายอยู่หลายความหมาย ดังต่อไปนี้ ---1.แปลว่า ความประพฤติ ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง อัน......

อ่านต่อ
ประเภทของกรรม ๑๖ ประเภท

ประเภทของกรรม ๑๖ ประเภท

ประเภทของกรรม ๑๖ ประเภท ---ประเภทของกรรมตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๔หมวดๆ ละ ๔ ประเภท รวม ๑๖ ประเภท ได้แก่ *๑.หมวดกิจจะจตุกกะ คื......

อ่านต่อ
มายาหญิงและชาย

มายาหญิงและชาย

มายาหญิงและชาย *ในสมัยหนึ่ง ---พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กระสันปั่นป่วนเพราะหญิงรูปหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิ......

อ่านต่อ
ภัยเพราะสตรี=คลิป

ภัยเพราะสตรี=คลิป

นางจิญจมาณวิกา ---ในปฐมโพธิกาล คือ ระยะต้นแห่งการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า เมื่อพระสาวกของพระองค์มีมากประมาณไม่ได้ เมื่อเทวดาและ......

อ่านต่อ
การตำหนิและยกย่อง

การตำหนิและยกย่อง

อนูปวาโท (ไม่กล่าวร้าย) ---ถ้าพระเจอผู้หญิงแล้วบอกว่า“โยมหน้าใสเชียววันนี้”อย่างนี้คนองกายมากเกินไปทีเดียวไม่เหมาะ คำว่า "อปฺ......

อ่านต่อ
มีบุญมากหรือน้อย

มีบุญมากหรือน้อย

บำเพ็ญทานมหาทานบารมีแห่งยุค ---ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า มหาทานที่ข้าพระองค์บริจาคไทยธรรมเป็นอันมาก บำเพ็ญมาตลอดกาลนาน ไม่ได้มีผลมาก เพราะเว......

อ่านต่อ
เมถุนสังโยชน์ ๑๐

เมถุนสังโยชน์ ๑๐

สังโยชน์ ๑๐ คือ ---กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์, ธรรมหรือสิ่งที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์, สิ่งที่ผูกมัด ร้อยรัดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ผูกติดอยู่กับความท......

อ่านต่อ
มานะ ๙ อย่าง(ทิฏฐิ)

มานะ ๙ อย่าง(ทิฏฐิ)

กล่าวถึงมานะ ๙ ประการนี้ ---ก็จัดอยู่ในความเห็นเหมือนกัน ความเห็นผิด....แปลว่าการถือตัว ถือเรา ถือเขา ถือหมู่คณะ ถือตัวเองเหล่านี้แหละ ถ......

อ่านต่อ
วัฏฏสงสาร ๓๑ ภูมิ=คลิป

วัฏฏสงสาร ๓๑ ภูมิ=คลิป

วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ (ภูมิแห่งการเวียนว่ายตายเกิดใน โลกเบื้องสูง โลกเบื้องกลาง และโลกเบื้องต่ำ) ---โลกเบื้องสูง (พรหมโลก) ---มาเกิดได้ด้ว......

อ่านต่อ
โลกธรรมทั้ง ๘

โลกธรรมทั้ง ๘

"โลก" คือ ที่อยู่อาศัยของมวลสรรพสิ่งทั้งหลาย ---"โลก" คือ ดาวหินขนาดใหญ่ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ มวลสรรพสิ่งในโลกกลมๆ ใบนี้ ล้วนตกอยู่ใต้อำนา......

อ่านต่อ
เชื่อกรรม

เชื่อกรรม

กรรมในพระพุทธศาสนา ---พุทธศาสนาเรามีเรื่อง "กรรม" สอนเป็นพิเศษ ให้เชื่อเรื่องกรรม ซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์; คือให้มองที่นี่และเดี......

อ่านต่อ
เชื่อความเพียร

เชื่อความเพียร

ปัจจัยของความเพียร *๑.ระบบ ๓ ---ชีวิตของเรานี้สามารถแยกออกเป็นระบบเพื่อศึกษาได้ ๓ ระบบ อันได้แก่ ---๑.ระบบกาย คือสิ่งที่เกี่ยวกับร่าง......

อ่านต่อ
เชื่อปัญญา

เชื่อปัญญา

เชื่อปัญญา โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ---พระพุทธศาสนาสอนให้คนเชื่อ โดยใช้ "เหตุผล" ใช้ "ปัญญา" เราศึกษา ธรรมะหมวดใดก็ตาม ......

อ่านต่อ
สรุปหลักความเชื่อ

สรุปหลักความเชื่อ

หลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา ---หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อกล่าวถึง "ศรัทธา" แล้วต้องมี "ปัญญา" กำกับอยู่ในหลักธรรม นั้นเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะ......

อ่านต่อ
เจาะพระไตรปิฎก

เจาะพระไตรปิฎก

เจาะพระไตรปิฎก ---เจาะพระไตรปิฎกฉบับนี้ เวียงการณ์จะพาท่านผู้ฟัง มาสัมผัสกับเรื่องราวใน "อาฬวกสูตร" ซึ่งมีหลักธรรมที่น่าสนใจ ในตอนท้ายจะส......

อ่านต่อ
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา=คลิป

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา=คลิป

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา (โดยเสถียร โพธินันทะ) ---พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย ---พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทา......

อ่านต่อ
เหตุของการเวียนว่ายตายเกิด

เหตุของการเวียนว่ายตายเกิด

การเวียนว่ายตายเกิด (ธรรมกถาของ อ.เสถียร โพธินันทะ) โพสท์ในลานธรรมเสวนาโดยคุณ : pug [ 12 ก.ย. 2544 ] คัดลอก โดย ทศพล หรือ PUG ---ท่านสาธุช......

อ่านต่อ
การจำแนกประเภทของกรรม

การจำแนกประเภทของกรรม

ใน ศาสนาพราหมณ์ คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าการอาบน้ำชำระกายในแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำ ศักดิ์สิทธิ์ (จะทำให้สามารถชำระล้างบาปได้ ในเมืองไทยชาวพุทธจำนวนไม่น้......

อ่านต่อ
เกิดเป็นมนุษย์

เกิดเป็นมนุษย์

บุญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ---บนพื้นโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิด มากมายเหลือที่จะนับ มีทั้งที่เราเคยเห็นและไม่เคยเห็น ท......

อ่านต่อ
เนื้อคู่

เนื้อคู่

เนื้อคู่ "บุพเพสันนิวาส" ---ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกัน ในกาลก่อน ๑ ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน......

อ่านต่อ
วิธีเจริญสติกัมมัฏฐาน

วิธีเจริญสติกัมมัฏฐาน

การอธิบายวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ---ดังได้กล่าวแล้วว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือ การเจริญสติปัฏฐาน 4 นั่นเอง วิปัสสนากรรมฐาน หม......

อ่านต่อ
อุปกิเลส ๑๖ อย่าง

อุปกิเลส ๑๖ อย่าง

อุปกิเลส 16 ---การพิจารณาจิต คือ ตามรู้จิตตลอดกาล ตลอดเวลา ทั้งเมื่ออยู่ในอิริยาบถตามปกติและเมื่อตั้งใจปฏิบัติ เมื่อเราตั้งใจพิจารณา ตามด......

อ่านต่อ
อานิสงส์การปฏิบัติธรรม

อานิสงส์การปฏิบัติธรรม

อานิสงส์การปฏิบัติธรรม *บทนำ ---บทนำนี้มีเนื้อหาของอริยสัจ ๔ เช่นเดียวกับบทนำอื่น ๆ ของผู้เขียน. ---บทนำนี้ ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะนำ......

อ่านต่อ
อานิสงส์บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ=คลิป

อานิสงส์บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ=คลิป

บุญกิริยาวัตถุ 10 ว่าด้วย เรื่องการทำบุญ ---บุญกิริยาวัตถุ (อรรถกถา เล่มที่ 75 หน้า 427) หมายถึง การกระทำที่เป็นบุญ มีอยู่ 10 อย่าง โดยแบ......

อ่านต่อ
อานิสงส์ของการบูชา=คลิป

อานิสงส์ของการบูชา=คลิป

อานิสงส์ของการบูชา ---"ต้นไม้เมื่อยังเล็กเป็นต้นกล้าอยู่ จำเป็นต้องมีหลักค้ำประกันไม่ให้ล้ม รากขาด ตายเสียก่อนฉันใดผู้ที่หวังความเจริญก้า......

อ่านต่อ
 อานิสงส์ของการสร้างอุโบสถ

อานิสงส์ของการสร้างอุโบสถ

อานิสงส์ของการสร้างอุโบสถ ---สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอา......

อ่านต่อ
อานิสงส์ผ้าป่า

อานิสงส์ผ้าป่า

ประเพณีการทอดผ้าป่า ---"การทอดผ้าป่า" เป็นประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจํากัด คือ สาม......

อ่านต่อ
อานิสงส์บุญกฐิน

อานิสงส์บุญกฐิน

อานิสงส์บุญกฐิน รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระมหา ดร.วรัญญู วรญฺญู ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กทม. ......

อ่านต่อ
อานิสงส์สร้างพระเจดีย์=คลิป

อานิสงส์สร้างพระเจดีย์=คลิป

อานิสงส์การสร้างพระเจดีย์ ---ครั้นสมเด็จพระพุทธกัสสปะ ได้ปรินิพพานไป คนทั้งหลายได้พากันสร้างพระเจดีย์สูง ๑ โยชน์ ด้วยอิฐทองคำ ในขณะที่กำลัง......

อ่านต่อ
อานิสงส์สร้างวัดและอื่นๆ

อานิสงส์สร้างวัดและอื่นๆ

อานิสงส์สร้างวัดและอื่นๆ ---หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรม ที่ประกอบกุศลกิ......

อ่านต่อ
อานิสงส์จากการสร้างกุศลกับพระธาตุ

อานิสงส์จากการสร้างกุศลกับพระธาตุ

อานิสงส์จากการสร้างกุศลกับพระธาตุ ---อานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชาและสร้างกุศลกับพระธาตุนั้น เชื่อว่าแรงกล้านัก หากปฏิบัติบูชาด้ว......

อ่านต่อ
อานิสงส์ของผู้บอกบุญ

อานิสงส์ของผู้บอกบุญ

อานิสงส์ของผู้บอกบุญ ---ขอเชิญรวมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ อาทิ ---พระมหาเจดีย์ พระอุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฎีพระสงฆ์ ห้องน้ำและอื่นๆ ติดต่......

อ่านต่อ
ประเพณีกับวัฒนธรรมไทย

ประเพณีกับวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมและประเพณีไทย ---การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมขึ้นมาย่อมต้องมีความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกของกลุ่มมีระเบียบแบบแผน ที่ค......

อ่านต่อ
ประเพณีอาบน้ำเพ็ญแบบพุทธ-พราหมณ์

ประเพณีอาบน้ำเพ็ญแบบพุทธ-พราหมณ์

ประเพณีอาบน้ำเพ็ญ เดือน ๑๒ *พิธีอาบน้ำเพ็ญ อำนาจลี้ลับจากพระจันทร์ ---ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอำนาจพลังจากธรรมช......

อ่านต่อ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ=คลิป

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ=คลิป

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ *ประวัติ ---เหตุที่เกิดวันเทโวโรหณะนั้น มี เรื่องเล่าตามอรรถกถาธรรมบทพอจะสรุปได้ว่าภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรง ต......

อ่านต่อ
ประเพณีก่อเจดีย์ทราย

ประเพณีก่อเจดีย์ทราย

ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ---ประเพณีก่อเจดีย์ทรายของชาวหลวงพระบาง ราชอาณาจักรลาว ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ---ประเพณีก่อเจดีย์ทราย เป็นประเพ......

อ่านต่อ
ตำนานมหาฤาษี

ตำนานมหาฤาษี

ตำนานมหาฤาษี วัดเขาไกรลาศ ๕๕๕ ม.๒ ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐ (คาถาบูชาเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก) *คาถาว่า... "โอมฤฤ......

อ่านต่อ
ตำนานพญานาคราช=คลิป

ตำนานพญานาคราช=คลิป

พญานาค เป็นราชาแห่งงู ---จัดเป็นสัตว์ในวรรณดีด้วย และไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่ง ......

อ่านต่อ
ตำนานเขาไกรลาศ=คลิป

ตำนานเขาไกรลาศ=คลิป

คำว่า หิมพานต์ บางแห่งเขียน หิมวันต์ ---พบในหนังสือวรรณคดีจำนวนมาก เช่น ไตรภูมิกถา มหาชาติเวสสันดร เวสสันดรชาดก กากีคำกลอน พจนานุกรมฉบับร......

อ่านต่อ
ตำนานเทพ=คลิป

ตำนานเทพ=คลิป

ตามเทวตำนานการกวนเกษียรสมุทรนั้น ---พระวิษณุได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน แล้วตรัสให้เหล่าเทวาอสูรช่วยกัน ถอนภูเขามันทรคีรี อันเป็นแหล่งกำเนิดแห......

อ่านต่อ
ตำนานพญาครุฑ=คลิป

ตำนานพญาครุฑ=คลิป

ครุฑ หรือ พญาครุฑ (Garuda) ---เป็นสัตว์กึ่งเทพ ในตำนานปรัมปราของอินเดีย ปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง เช่น มหากาพย์มหาภารตะ เล่าว่า ครุฑเป......

อ่านต่อ
ตำนานกินรี

ตำนานกินรี

กินรี (ตัวเมีย) และ กินร (ตัวผู้) ---เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ---ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้ ตามตำนานเล่าว่าอาศัยอย......

อ่านต่อ
ตำนานพระอินทร์

ตำนานพระอินทร์

ตำนานพระอินทร์ ---พระอินทร์นั้นท่านมีหลายชื่อ เช่น ท้าวสักกะ ท้าวสหัสนัย ท้าวสุชัมบดี ท้าววาสพ ท้าวมฆวาน เป็นต้น แต่ชื่อพระอินทร์มีคนรู้จ......

อ่านต่อ
ตำนานชาวลับแล=คลิป

ตำนานชาวลับแล=คลิป

ตำนานชาวลับแล ---มี ตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้าไปในป่า ได้เห็นหญิงสาวสวยหลายคนเดินออกมา ครั้นมาถึงชายป่า นางเหล่านั้นก็เอาใ......

อ่านต่อ
ตำนานมักกรีผล=คลิป

ตำนานมักกรีผล=คลิป

นารีผล หรือ มักกะลีผล ---เป็นพรรณไม้ตามความเชื่อจากตำนานป่าหิมพานต์ เป็นพืชที่ออกลูกเป็นหญิงสาวเมื่อผลสุกแล้ว บรรดา ฤๅษี กินร วิทยาธร คนธรร......

อ่านต่อ
ตำนานของจักรวาล=คลิป

ตำนานของจักรวาล=คลิป

ความลับของจักรวาล ในพระไตรปิฏก *ขนาดของจักรวาล ---จักรวาลอันหนึ่ง โดยยาวและโดยกว้าง ประมาณ ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน์ (๑ โยชน์ = ๑๖ กิโลเมตร) ส่วน......

อ่านต่อ
ตำนานพระราหู

ตำนานพระราหู

พระราหูคืออะไร ---เรื่องราวของพระราหู ได้กลายเป็นปัญหาถกเถียงกันมานาน แต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ คัมภีร์เฉลิมไตรภพ ในวิชาโหราศาสตร์ ......

อ่านต่อ
ตำนานท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔

ตำนานท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔

จตุโลกบาลทั้ง ๔ ---สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีท้าวมหาราชทั้ง ๔ เป็นผู้ปกครองดูแล คอยแบ่งกันครอบครองดังนี้ ---ด้านทิศตะวันออก เป็นที่อยู่ข......

อ่านต่อ
ตำนานสระอโนดาด

ตำนานสระอโนดาด

ตำนานสระอโนดาด (อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ปัณณาสก์ มหาวรรคที่ ๒) *๙.ปหาราทสูตร ---อรรถกถาปหาราทสูตรที่ ๙ ---ปหาราทสูตรที่ ๙ ม......

อ่านต่อ
ตำนานสรรค์ชั้นดาวดึงส์

ตำนานสรรค์ชั้นดาวดึงส์

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ---สวรรค์ชั้นดาวดึงษาหรือดาวดึงส์ เป็นผืนแผ่นดินผืนแรก ที่เกิดขึ้นในโลกหลังจากโลกนี้ถูกทำลายด้วยน้ำ เมื่อน้ำงวด ลงแผ่น......

อ่านต่อ
ตำนานต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ตำนานต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

รู้เรื่องต้นโพธิ์ในศาสนาพุทธกันหรือเปล่า *ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ ---ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไม่ใช่ชื่อพันธุ์ต้นไม้ แต่เป็นชื่อของ ต้นไม้ที......

อ่านต่อ
ตำนานหอยสังข์

ตำนานหอยสังข์

ตำนานหอยสังข์ ---สังข์เป็นหอยอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความเกี่ยวพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เป็นมงคลของไทย ที่เห็นบ่อย ๆ ได้แก่ ก......

อ่านต่อ
ตำนานเท้ากุเวร

ตำนานเท้ากุเวร

ท้าวกุเวรมหาราช (ไฉ่ชิ๋งเอี้ย) *ตามตำนาน องค์ท้าวกุเวร ---บางตำนานก็เรียก...พระเศรษฐีเรียก....ไฉ่ฉิงเอี๊ย เรียก....ท้าวเวสสุวรรณ ---ใ......

อ่านต่อ
ตำนานปู่ภุชงค์นาคราชและพญานาคอื่นๆ

ตำนานปู่ภุชงค์นาคราชและพญานาคอื่นๆ

ตำนานปู่ภุชงค์นาคราชและพญานาคอื่นๆ ---พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวะเทพ หรือ พระอิศวรเจ้าอยู่ในตระกลู วิรู......

อ่านต่อ
ตำนานพญา ช้าง ฉัททันต์

ตำนานพญา ช้าง ฉัททันต์

อรรถกถา ฉัททันตชาดก *ว่าด้วย พญาช้างฉัททันต์ ---พระศาสดา เมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภภิกษุณีสาวรูปหนึ่ง ตรัสพระธร......

อ่านต่อ
ตำนานมหาสมัยสูตร(คลิปเสียงสวด)

ตำนานมหาสมัยสูตร(คลิปเสียงสวด)

มหาสมัยสูตร *พระสูตรที่เทพในหมื่นจักรวาลชื่นชอบฟังมากที่สุด ---เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุสะม......

อ่านต่อ
view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท22/05/2024
ผู้เข้าชม6,852,138
เปิดเพจ10,767,631
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view