/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

#บอกบุญสร้างโบสถ์ 555 หมู่ 2 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#‎ขอเชิญร่วมโครงการสร้างโบสถ์แบบของพระราม ๙

#‎รายการร่วมบุญแต่ละชนิดสร้างโบสถ์  

1. เสาอุโบสถ 24 ต้น ๆ ละ 50,000
2. หน้าต่าง10 บาน ๆ ละ 40,000
3. ประตู ด้านหน้าอุโบสถ 1 บาน 150,000
4. ประตู ด้านหลังอุโบสถ 2 บาน 90,000
5. หน้าบัน 2 หน้า ๆ ละ 900,000
6. ช่อฟ้า 4 ตัว ๆ ละ 60,000
7. ใบระกา 8 สาย ๆ ละ 40,000
8. แท่นพระ1 แท่น ๆ ละ 200,000 
9. พื้นหินแกรนิต 200 ตรม.ๆ ละ 3,500
10. ฝ้าเพดาน 150 ตรม. ๆ ละ 3,000
11. กระเบื้อง 4,000 แผ่น ๆ ละ 99
12. ปูนซีเมนต์ (กระสอบละ) 160
13. เหล็กเส้น (เส้นละ) 500
14. อิฐมอญ (ก้อนละ) 9
15. หิน (คิวละ) 500
16. ทราย (คิวละ) 500
17. ดินถมพื้น (คันละ) 5,000
18. เสาเข็มฐานราก (ต้นละ) 10,000
19. กำแพงแก้ว (ช่องละ) 35,000
20. พระประธานในโบสถ์ เนื้อเหล็กไหลเงินยวงทั้งองค์ หน้าตัก 59 นิ้ว
21. พระสาวก พระสารีบุตรในโบสถ์ หน้าตัก 36 นิ้วเนื้อเหล็กไหลทองปลาไหล(ทองทิพย์)

#โครงการหล่อพระประธานในโบสถ์

วัดเขาไกรลาศ 555 หมู่ 2 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

(พระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี)

#พระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

"เจ้าชายมหาชมพู" ซี่งต่อมาเจริญวัยเป็นพระเจ้ามหาชมพูบดี หรือ พญามหาชมพูเป็นมหาราช ผู้ครองนครใหญ่อยู่นอกเขตมนุษยโลก เรียกกันว่า เมืองเบญจานคราช นั้น

เมื่อทรงประสูติได้ ๗ วัน มีพระฤษีจากหิมาลัย นำฉลองพระบาทมาถวาย ซึ่งทำด้วยทองคำเนื้อเก้าประดับด้วยอัญมณี ๙ ชนิด ๙๙เม็ด  พระฤษีได้นำมาถวายแด่พระผู้ครองเบญจานคราช โดยกราบทูลว่า ฉลองพระบาททองคำคู่นี้ เป็นของคู่บุญบารมีของพระกุมาร ต่อไปจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ครอบครองมนุษยโลก ฉลองพระบาททองคำ สามารถขยายใหญ่ได้ตามขนาดการเจริญวัยของพระกุมาร ฉลองพระบาททองคำสามารถนำพระองค์เหาะไปที่ใดๆได้ตามความปราถนา เพียงตั้งจิตอธิษฐานฉลองพระบาททองคำจะนำพระองค์ไปในที่นั้นภายในเวลาชั่ว พริบตา นอกจากฉลองพระบาททองคำแล้วเมื่อทรงพระเจริญวัยทรงได้พระแสงศรคู่พระทัย พระ แสงศร(วิษศร) สามารถยิงไปที่ใดๆก็ได้เพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานว่าให้ลูกศรพุ่ง ไปในที่ใด ลูกศรก็จะไปยังจุดหมายเหมือนจับวาง แม้ว่าเป้าหมายนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะไปถึงได้  อาวุธอีกอย่างของพระองค์คือพระแสงขรรค์ชัยศรี ซึ่งมีอานุภาพมากมายเช่นเดียวกัน

ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่า พระเจ้ามหาชมพูบดี แต่ผู้คนพากันถวายพระนามว่า ท้าวพญามหาชมพู ทรงรุกรานแว่นแคว้นต่างๆ ในมนุษยโลกให้เป็นเมืองประเทศราชมากมายหลายแคว้น ทรงจัดให้มีพระราชพิธีฉลองพิธีบรมราชาภิเษกทุกๆ๕ ปี ประเทศราชต้องพากันเดินทางมาร่วมพิธีฉลองพระบรมราชาภิเษก เมืองใดไม่มาท้าวเธอจะกรีฑาทัพไปเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ท้าวพญามหาชมพูทรงประกาศในมหาสมาคมว่า อันตัวเราท้าวพญามหาชมพู เป็นจักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่ จะไม่น้อมเศียรให้ผู้ใดในโลกหล้า มีแต่จะกำราบให้มาสวามิภักดิ์ ต่อตัวเราผู้เป็นหลักใหญ่ ทรงท้าทายทั่วแว่นแคว้นว่าถ้าใครสามารถจะเอาชนะพระองค์ได้ จะยกราชสมบัติให้ครอบครองแทนพระองค์ แต่ก็ไม่มีใครสามารถสู้พระองค์ได้ หากเมืองใดเอา ชนะพระองค์ไม่ได้ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพระองค์ บรรดาประเทศราชน้อยใหญ่ต่างหวาดกลัว ไม่กล้าท้าทายแยกตนเป็นอิสระหรือคิดเป็นศัตรูกับพระองค์

เมื่อไร้คู่ ต่อสู้ ท้าวเธอจึงได้ใช้ฉลองพระบาททองคำเหาะไปยังเมืองต่างๆ พบเมืองใดที่ปรปักษ์กับพระองค์ก็จะใช้ฉลองพระบาททองทำลายเมืองนั้นด้วยฤทธิ์ จนย่อยยับลงไป และได้ทรงแสวงหาประเทศราชใหม่ๆ ในที่สุดท้าวพญามหาชมพู ได้ใช้ฉลองพระบาทเหาะมายังกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ของพระเจ้าพิมพิสาร


*พุทธบูชามหาเตชวันโต การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชมาก

เมื่อท้าวพญา มหาชมพูได้เหาะมายังยอดปราสาทของพระราชวังพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงสวด มนต์สรรเสริญพระพุทธคุณของพระเจ้าพิมพิสาร และท้าวเธอก็ได้ิยินเสียงนั้นแล้วรู้สึกว่าใครที่ท่านผู้นี้สรรเสริญจะมา ยิ่งใหญ่กว่าเราไม่ได้ เมื่อคิดได้เช่นนั้นก็ได้ใช้ฉลองพระบาททองคำไปทำลายยอดปราสาทราชมณเฑียรพระ เจ้าพิมพิสาร หวังจะให้ยอดปราสาทพังลงมา แต่ผลไม่เป็นเช่นนั้น ฉลองพระบาททองคำของพระองค์ กลับกลายเป็นกระเด็นกลับมา พร้อมทั้งอัญมณีที่ ประดับอยู่หลุดไปหลายเม็ด ทำให้พระองค์ทรงพิโรธ จึงใช้พระแสงขรรค์ชัยศรีวิ่งตรงเข้าฟันยอดปราสาทราชมณเฑียร แห่งองค์พิมพิสารมหาราช

แต่ว่าผลกลับ กลายเป็นว่าพระแสงขรรค์ชัยศรีของพระองค์ หักออกเป็นสองท่อน สร้างความพิโรธ  ให้พระองค์เป็นอย่างมาก แต่ว่าพระองค์  ทรงยังคิดไว้ก่อนว่า นี่เกิดอะไรขึ้น  กับอาวุธของพระองค์ จึงเสด็จกลับไปยังเมืองของพระองค์ และส่งขุนพลคู่พระทัยให้มาสืบว่าพระเจ้า พิมพิสาร มีอะไรดีทำไมอาวุธพระองค์ทำอันตรายไม่ได้ เมื่อขุนพลคู่ใจมาสืบดูแล้วกลับไปรายงานว่า พระเจ้าพิมพิสารไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรเลย เพียงแต่พระองค์ทรงรับเอาพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ เป็นที่พึ่ง ที่เคารพ

เมื่อทราบเช่นนั้น ท้าวพญามหาชมพูจึงได้ส่งพระราชสาส์น ไปยังพระเจ้าพิมพิสาร ใจความว่า ' พระเจ้าพิมพิสารราชา พระองค์ทรงเป็นปรปักษ์กับเราท้าวพญามหาชมพูผู้เป็นใหญ่ ของนครเบญจานคราช ทำลายของวิเศษของเราสองชนิดเพียงในราตรีเดียว หากพระองค์เก่งจริงจงเตรียมรับพระแสงศร  ที่เราจะแผลงไปทำลายพระราชวังและ เมืองของพระองค์ให้พินาศในอีก ๗ วันข้างหน้า ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

พระเจ้าพิมพิสารมหาราชจึงได้เข้าเฝ้าปรึกษากับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงตรัสว่า ดูกรมหาบพิตรพิมพิสารราชา อันว่าท้าวพญามหาชมพู จะปล่อยพระแสงศรมาทำลายล้างพระองค์นั้นจะเป็นความผิด ของพระองค์ก็หาไม่ หากท้าวเธอต้องการประลองฤทธิ์กับตถาคต ในวัีนเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ อีก ๗ วันให้พระองค์กับพระมเหสีเสด็จมารักษาอุโบสถศีล ณ เวฬุวันวนาราม ตลอดยามราตรี ส่วนเรื่องป้องกันเขตพระเวฬุวันจะเป็นหน้าที่ของตถาคตเอง

*อ่านต่อในบทความด้านขวาค่ะ...

*ช่วยกันแชร์ต่อด้วยครับ

ติดต่อสอบถาม 096-224-6651

-บัญชีร่วมบุญชื่อ วัดเขาไกรลาศ หมายเลขบัญชี 078-1-43614-4 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาอู่ทอง

-บัญชีร่วมบุญชื่อ วัดเขาไกรลาศ เลขที่บัญชี 663-6-06999-6

ธนาคารกรุงไทย (สร้างอุโบสถรูปแบบพระราม ๙ พระราชทาน)

*ผู้มีความประสงค์โอนเข้าบัญชี รบกวนโทรแจ้งชื่อ สกุล พร้อมยอดโอนด้วยนะคะ ขออนุโมทนาบุญครับ

*ช่วยกันแชร์ต่อด้วยครับ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 

พระสมเด็จมวลสารเหล็กไหลนานาชนิด

เข้าชม 7,701

ติดต่อสอบถาม

มวลสารที่นำมาทำพระเครื่อง *1.เหล็กไหลเจ้าป่า คุณสมบัติ ดับพิษร้อน ดับพิษไฟ ป้องก...
อ่านต่อ

 
  

เหล็กไหลช่อเงินยวง

เข้าชม 18,175

ติดต่อสอบถาม

เหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวง ---เหล็กไหลชนิดนี้มีญาณของ อริยเทพ อริยพรหม ระดับอรูปญาณรักษาอยู่...
อ่านต่อ

 
 

พระมงคลมุนี

เข้าชม 3,369

มวลสารที่จัดสร้างพระมงคลมุนี ---1.สมเด็จ 9 อรหันต์ ---2.ผงสมเด็จวัดระฆัง ---3.ผงพระ...
อ่านต่อ

 
  

สร้อยประคำสังวาลย์พระอินทร์

เข้าชม 9,609

บูชา 999 บาท

ตะกรุดสังวาลพระอินทร์พร้อมสังข์ *ตะกรุดสังวาลพระอินทร์ ---หนึ่งในเครื่องรางชุดใหญ่ท...
อ่านต่อ

 
 

เบี้ยแก้ปรอทสำเร็จหุ้มผงมวลสารลับแล

เข้าชม 14,539

บูชา 599 บาท

เบี้ยแก้ปรอทสำเร็จหุ้มผงมวลสารลับแล (หมายเหตุ..ราคานี้ไม่รวมกรอบและปิดทองคำแท้) *วิธีก...
อ่านต่อ

 
  

หอยสังข์สำริด(กริ่งอุดมวลสารผงลับแล)

เข้าชม 10,154

บูชา 599 บาท

ประวัติสังข์ที่ใช้ในพิธีทางศาสนาพรามหณ์ ---สำหรับประวัติและความเป็นมาของ หอยสังข์ ซึ่งนิย...
อ่านต่อ

 

ดูทั้งหมด >>

กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

รวมคลิปธรรมะ 1  

1882/11 12/10/2013 27/03/2017 08:46

คำชี้แจง  

2288/3 03/11/2015 10/09/2016 16:05

บทนำเว็บไซต์วัดเขาไกรลาศ+คลิป  

5909/8 17/11/2011 18/01/2016 08:55

เสียงสอนการปฏิบัติธรรม  

2520/9 24/09/2014 02/01/2016 14:34

ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกๆท่านด้วยครับ  

3480/1 24/02/2012 21/07/2015 13:52

รวมวีดีโอของวัดเขาไกรลาศ  

3834/23 12/10/2013 31/01/2015 01:20

สื่อกลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปโฉมใหม่  

4794/4 14/02/2012 08/01/2015 20:43

รวมสารคดีทางพุทธศาสนา  

3625/25 16/12/2013 02/01/2014 06:19

รวมคลิปธรรมะ 7  

1795/9 12/10/2013 23/12/2013 08:52

คลิปสรรเสริญพระบารมี(วัดเขาไกรลาศ)  

1722/6 12/10/2013 13/10/2013 18:50

รวมคลิปธรรมะ 6  

1711/10 12/10/2013 12/10/2013 23:11

รวมคลิปธรรมะ 5  

1690/10 12/10/2013 12/10/2013 22:48

รวมคลิปธรรมะ 4  

1664/10 12/10/2013 12/10/2013 20:48

รวมคลิปธรรมะ 3  

2386/10 12/10/2013 12/10/2013 20:14

รวมคลิปธรรมะ 2  

1725/10 12/10/2013 12/10/2013 19:40

มารยาทในการใช้บอร์ด....( อ่านก่อนโพสท์ !! )  

3709/2 25/10/2011 11/10/2013 20:11

กัลยาณมิตรผู้ร่วมเผยแผ่ความรู้  

3126/5 04/05/2012 16/09/2013 19:57

ละครพุทธานุภาพ (ปรับปรุงแล้ว)  

2700/15 04/07/2013 07/08/2013 17:23

ละครเจ้ากรรมนายเวร (ปรับปรุงแล้ว)  

8696/17 01/07/2013 07/08/2013 12:22

คลิปฤาษีดัดตน ๑๕ ท่า  

2282/16 19/06/2013 28/06/2013 16:08

สื่อหรือบทความ=คลิป  

พระอธิการชิติสรรค์ 3750/2 06/05/2012 21/06/2013 09:21

แด่ในหลวงของเรา  

พระอธิการชิติสรรค์ 3327/4 31/05/2012 13/06/2012 11:46

ขอบคุณ น้ำมันนวดช้อนทองมงคล  

ปรีดา 5054/8 20/02/2015 29/07/2023 23:21

ประวัติ  

ราชสีห์ของแผ่นดิน 4356/2 17/07/2011 28/07/2023 19:51

แนะนำเว๊บพระเครื่องครับ  

noiroilanz 1808/2 25/07/2012 03/09/2019 17:27

แนะนำเว็บตรวจดวงชะตาครับ  

พระอธิการชิติสรรค์ 1599/3 30/08/2012 10/04/2019 15:43

ความรู้วันอาสาฬหบูชา  

ราชสีห์ของแผ่นดิน 2347/2 17/07/2011 07/04/2018 16:02

ชอบรูปแบบและเนื้อหามาก  

วนาลี 2219/5 02/02/2012 05/03/2018 15:45

ผมอยากได้บทสวดมลต์ก่อนนอนครับ  

ต้อง_สามชุก 1695/8 28/08/2013 27/10/2017 11:38

บางทีเราก็ทำบุญไปโคยไม่หวังว่าจะได้บุญแต่อย่างใด มีแต่เพียงหวังว่าจะให้ผู้อื่นมีความสุขเท่านั้นก็เพียงพอ  

ต้อง_สามชุก 1374/2 14/11/2011 26/02/2016 14:07
view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,475,238
เปิดเพจ11,608,174
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view