/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

เนื้อคู่

เนื้อคู่

เนื้อคู่ "บุพเพสันนิวาส"---ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกัน ในกาลก่อน ๑ ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑  เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ น้ำและเปือกตม ฉะนั้น...คู่...บุพเพสันนิวาส คือ การได้เคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ จนส่งผลให้ได้เป็นคู่ครองกันในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วบุพเพสันนิวาส หมายถึง การที่อาจจะได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้ เช่น พี่กับน้อง พ่อกับลูก แม่กับลูก ครูกับศิษย์ นายกับบ่าว เป็นต้น  มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข


---เนื้อคู่ คือ หญิงและชายที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันมาก่อนในอดีตชาติ


---คู่ครอง คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันในชาติปัจจุบัน


---คู่กรรม คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา แต่มักไม่มีความสุข เนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันนั้น เกิดจากวิบากของกรรมที่ทำร่วมกันที่มีต่อกันมาส่งผล เช่น อาจเคยทำบาปร่วมกัน หรือเคยเป็นศัตรูกันมาก่อน เป็นต้น


---คู่บารมี คือ เนื้อคู่ที่ได้ติดตามกันมา ส่งเสริมกันและกันในทางที่ดี ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาร่วมกันนับชาติไม่ถ้วน และจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้


---มักใช้คำนี้ กับพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีกับเนื้อคู่ลำดับ ๑ ที่จะได้เป็นคู่ครองกับในชาติสุดท้าย เหตุแห่งการได้อยู่ร่วมกัน ดังที่พระพุทธองค์ได้แสดงเหตุ ที่ชายหญิงได้รักและได้เป็นสามีภรรยากันนั้นมี ๒ ปัจจัย คือ การได้อยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑ การได้เกื้อหนุนกันในชาติปัจจุบัน ๑


---เนื่องจาก วัฏสงสารยาวไกล จนหาจุดเริ่มต้นและที่สุดไม่ได้ หญิงชายแต่ละคน จึงมีเนื้อคู่มากมายเป็นแสนคน แต่ละชาติที่เกิดมา ก็อาจได้พบเจอเนื้อคู่หลายๆ คนพร้อมกัน หรืออาจไม่ได้เจอเนื้อคู่เลยสักคนก็เป็นได้ กรณีที่ไม่เจอเนื้อคู่เลยนั้น หญิงชายนั้น ก็อาจมีคู่ได้กับบุคคลใกล้ชิด ที่ได้เกื้อหนุนกันในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อได้เป็นคู่กันในปัจจุบันแล้วหญิงชายนั้น ก็จะได้เป็นเนื้อคู่กันต่อไป...


*คู่บุพเพสันนิวาส


---ภิกษุ ท.ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ ทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ.


---ภรรยาและสามีทั้งสอง เป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่าย มีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์  เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก.จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๑/๕๖.   ที่มา...ในพระไตรปิฎก

 

*การชดใช้กรรม...การชดเชยกรรมในบุพเพสันนิวาส---โดยปกติ คนที่มีกงเกวียน กรรมเกวียน กรรมเก่า เกี่ยวเก่า หากเราไม่มีตัวรู้ในองค์ฌาน เราคงไม่มีทางรู้ว่าเราจะต้องชดใช้กรรมกับใครด้วยวิธีเช่นไร...ยาวนานแค่ไหน---การใช้กรรม การชดเชยกรรมให้กันนั้น ถือเป็นเงื่อนปมหลักในพรหมลิขิต ซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญ แต่น้อยคนนักที่คนเราจะมีตัวรู้ในระดับนี้ บางครั้ง การใช้กรรมกลับกลายเป็นไปก่อกรรมทับซ้อนเพิ่มเข้าไปอีก บ้างกับก่อเงื่อนปมใหม่ ที่วุ่นวายกว่าชาติก่อนเสียอีก ภูมิธรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐาน เพราะคนที่มีภูมิธรรม อย่างน้อยก็ไม่ไปก่อกรรมก่อเงื่อนปมให้มากขึ้นไปอีก เรื่องของบุพเพสันนิวาสนั้น ลึกซึ้งข้ามภพข้ามชาติ จะว่าไปแล้ว บุพเพสันนิวาสถือเป็นกุญแจสำคัญของชาติภพ แต่มีกี่คนที่ได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสตัวจริง.....บ้างก็แต่งไปก่อนกับเจ้ากรรม นายเวร.....บ้างก็แต่งงานไปก่อนกับคนที่กำหนดเป็นเพียงแค่เพื่อน เนื่องจากเสียท่าเจ้ากรรมนายเวรดลใจจนไขว้เขวกันไปก่อน---สำหรับคน ที่ได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสตัวจริงนั้น ถือได้ว่าโชคดีมากๆ คนเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมามาก รวมนับไม่ถ้วนชาติ ถึงคราวใช้กรรมก็ใช้ด้วยกัน ถึงคราวรับบุญก็รับด้วยกัน หากไปแต่งกับคนอื่น โอกาสรับบุญก็เลยมีปัญหา มีเงื่อนไข เพราะบุญนั้น ๆ ทำมาด้วยกัน ก็เลยต้อง มารับบุญด้วยกัน


---คนรักกัน อยู่ด้วยกันมา แสงออร่าทั้งสองคนก็เลยจำกันได้...เข้ากันได้ดี..หาก ทำงานก็ควรต้องนั่งใกล้ๆ ...ควรมีจิตที่ดีต่อกัน เวลาอยู่ร่วมกันความรักสะเทือนอารมณ์ไปกระเทาะจิต.. เร้าลึกถึงวิญญาณ เรียกว่า..เมื่ออารมณ์รักลึก ซึ่งดื่มด่ำจนอาจทะลุไปถึงภวังคจิตของคู่สัญญากรรมได้  สัญญากรรมเก่าๆ ก็กลับมาเรียกว่า จำกันได้ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทั้งบุญฤทธิ์ และทางเทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์   บุญเก่าจึงกลับมาช่วยกัน มาชดใช้กันได้ในจังหวะนี้---ทั้งนี้ หากการชดใช้และชดเชยกรรมในบุพเพสันนิวาส ในส่วนของการสัมผัส สัมพันธ์ทั้งในด้านกาย อารมณ์ จิต หรือวิญญาณ ไม่เพียงพอก็จะก่อให้เกิดเป็นกรรมเก็บกดได้อีก การที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่เป็นบุพเพสันนิวาสตัวจริง หรือคู่บุญ คู่สัญญากรรมเก่า จึงเท่ากับต่างคนต่างมีตู้ ATM กดบุญมาใช้กันได้ตลอด ย่อมดีกว่าคนที่มีกรรมสัมพันธ์ในระดับธรรมดา เช่น กงเกวียนกรรมเกวียนกรรมเก่าเกี่ยวเก่า หรือบุพกรรมแน่นอน---ยิ่งคู่ของเรามีบารมีมาก ปฏิบัติธรรมมามาก ทุกอย่างก็จะยิ่งสอดคล้องลงตัวกันมากขึ้น หากคู่บุพเพสันนิวาส คนใดคนหนึ่ง กำลังอยู่ในช่วงดวงตก บุญของอีกคนก็จะมาช่วยดึงไว้ โอกาสชีวิตที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีสูง ในทางตรงข้าม หากคู่บุพเพสันนิวาสเกิดมีจิตย้อนแย้งกัน ก็กลับจะก่อให้เกิดอันตรายอันคาดไม่ถึงได้ โดยเฉพาะเมื่อดวงตก หรือวาระของกฏแห่งกรรมกำลังแสดงออก นอกจากบุญไม่มาแล้ว กรรมจะมาเสริมอีกด้วยซ้ำ


---ปัญหาคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครคือ เนื้อคู่ตัวจริงของเรา อีกทั้งบุพเพสันนิวาสเราก็อาจที่จะมีหลายคน ใครคือคนที่สอดคล้องกับเราที่สุดในชาตินี้ หากเราไม่มีตัวรู้ ในระดับองค์ฌาน โอกาสเลือก หรือการปฏิบัติต่อคู่บุพเพสันนิวาสของตนผิดพลาดย่อมมีสูง เราจึงต้องมีภูมิธรรมสูง มีเมตตา และอุเบกขาอยู่เสมอ ถึงแม้เราจะไม่ได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสตัวจริงของชาติภพ ก็ไม่ต้องตกใจ เราอาจได้แต่งงานกับคนอื่นไปแล้ว---หากท่านประสงค์ให้ชีวิตของท่าน มีความสุขและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต ให้เหมือนหรือใกล้เคียงกันเมื่ออยู่กับคู่บุพเพสันนิวาสตัวจริงก็ทำได้เช่นกัน โดยการอธิฐานจิต ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมหาเทพ ที่มีกรรมสัมพันธ์กับเรา ขอเล่นเกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส โดยอธิฐานเข้าสู่เกม ให้คู่ปัจจุบันของเราเปลี่ยนเป็นบุพเพสันนิวาส ชีวิตเราก็จะเดินไปในแนวทางแห่งบุญกุศล โดยเราต้องทำบุญที่ตรงกับหนี้กรรม หรือทำมหาบุญ ทดแทนอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการช่วยงานการกุศล  งานสาธาระณะอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนและพัฒนาตัว รู้แจ้งแทงตลอด


---โดยเฉพาะต้องมีภูมิธรรมยึดมั่นในคู่ของเรา ห้ามนอกใจแม้คู่บุพเพสันนิวาสตัวจริงมาก็เปลี่ยนใจไม่ได้ เพราะนั่นหมายถึง การแพ้เกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส ความลำบากลำเค็ญที่คาดไม่ถึงก็จะตามมา โดยอธิฐานทำดีไปตลอด เส้นทางชีวิต ผ่อนกรรมเราและครอบครัวเราไป ชีวิตของเราก็จะเดินทางไปในทางสำเร็จ เมื่อกาลเวลามาถึง เราก็มีโอกาสที่จะชนะเกม เพื่อให้ชีวิตมีความสุขเช่นเดียวกับการได้อยู่กับบุพเพสันนิวาส จะสำเร็จมากน้อยและยุ่งยากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าและตัวรู้แจ้งแทงตลอดของเรา และการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในเกมของแต่ละคน---ที่แน่ ๆ เราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่า เลือกคู่ผิด พระพุทธศาสนาสอนให้เรารักเดียวใจเดียว สอนให้รักนวลสงวนตัว คิดให้รอบครอบก่อนเลือกคู่ หากเรามีตัวรู้ ความเข้าใจคำสอนนี้ ย่อมถูกต้องทั้งในสามัญวิสัย และเหนือสามัญวิสัย...

...................................................................

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

รวบรวมโดย...แสงธรรม

(แก้ไขแล้ว ป.)

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 20 กันยายน 2558


ความคิดเห็น

  1. 1
    31/03/2016 22:56

    สาธุ สาธุ อ่านแล้วทำให้คลายจากความสงสัย คลายความกลัดกลุ้มใจ ได้อย่างมากมาย ขอบคุณมากครับ รอเจอคู่บุพเพสันนิวาสต่อไป

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,475,059
เปิดเพจ11,607,983
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view