/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

อานิสงส์ของผู้บอกบุญ

อานิสงส์ของผู้บอกบุญ

อานิสงส์ของผู้บอกบุญ---ขอเชิญรวมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ  อาทิ 


---พระมหาเจดีย์   พระอุโบสถ   ศาลาปฏิบัติธรรกุฎีพระสงฆ์  ห้องน้ำและอื่นๆ ติดต่อได้ที่  โทร. 08-53717244  หรือเข้าไปติดต่อกับทางวัดได้โดยตรงนะรับฯ


*อานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญ 


---ขึ้นชื่อว่า “บุญ”  ย่อมมีทั้ง   บุญทาน บุญศีล และบุญภาวนา  ซึ่งมีอานิสงส์สูงขึ้นไปตามลำดับ  การทำบุญเหล่านี้มีอานิสงส์เพียงใด


---ผู้นำบุญ ผู้ชักชวนให้ทำบุญ และทำด้วยตนเองด้วย    เป็นเสมือนผู้ส่องทางสว่างให้แก่ตนเองและ แก่ผู้อื่น   ย่อมได้อานิสงส์เป็นทับทวี   

    

*อยากทำคนเดียว


---มีหลายท่านค่อยๆ   ทยอยมาบอกว่า   “ต้องการสร้างพระประธานในโบสถ์ จะทำคนเดียว”    คนนั้นก็มาบอกว่า  “ขอทำคนเดียว”   คนนี้มาก็บอก “ขอทำคนเดียว”    แต่ก็ได้อธิบายไปกับบางท่านให้เข้าใจแล้วว่า   สำหรับพระประธานนั้น  มีเพียงองค์เดียวในอุโบสถ  เพราะฉะนั้น เรามาเฉลี่ยบุญกันเถอะ  ตั้งใจจะทำเท่าไรก็ทำเลย ไม่มีใครว่าอะไร


---อีกประการหนึ่ง ไม่ได้ให้มุ่งหมายแต่เพียงองค์พระเท่านั้น  ให้กินหมายรวมถึง  ฐานพระและสิ่งประกอบ  เพราะฉะนั้น  อย่าไปคิดเพียงว่า บุญจะต้องไปใหญ่อยู่ที่องค์พระ ถ้าไปคิดอยู่อย่างนั้นก็จะหงุดหงิดกัน  


---ถ้าทำบุญแล้วมีความหงุดหงิดเข้า ก็จะเป็นกิเลส โดยเริ่มมาตั้งแต่จะขอ “ทำแต่เพียงผู้เดียว”   นี่อย่างนี้ก็มี   บางคนก็ยังใจกว้างหน่อยว่า  “เออ คนอื่นจะทำด้วยก็ดี”

 

*ผู้นำคนเนื่องจากผลผู้นำบุญ  


---ความจริงเรื่องของบุญนี่เป็นเรื่องใจกว้างนะ  "ต้องใจกว้าง  ไม่ใช่ใจแคบ"   เพราะบุญเป็นเครื่องกำจัดกิเลส  "ใจจะได้ใส"   สภาพของใจมันใหญ่ตรงที่มันใสนะ


---ความจริงแท้ๆ นี่  ถ้าจะนึกว่าทำบุญอะไร จะได้เป็นผู้นำคน ก็คือ บุญที่เกิดจากการเป็นผู้นำบุญนั่นเอง 


---ผู้นำบุญ   คือ การบอกบุญ  ชักนำคนอื่นเข้ามาในกองการกุศล  มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล นี่แหละผลบุญจึงจะส่งให้เป็นผู้มีบริวารสมบัติ  เมื่อมีบริวารสมบัติตัวเองก็จะเป็น "ผู้นำ"


---แต่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญ  ก็อย่าไปคิด  อย่าน้อยใจว่า    “เอ  แล้วเราจะต้องไปกินน้ำใต้ศอกคนอื่น    ละกระมัง ”   ไม่ใช่  ถ้าเรายังมีสติปัญญาความสามารถน้อยกว่าผู้อื่นที่เขาเป็นผู้นำบุญ   เราก็อนุโมทนาบุญร่วมบุญไปกับเขาได้และในโอกาสเช่นนี้  ก็จะเป็นเหตุเป็นผลให้เรามีพลัง กลายเป็นผู้นำบุญต่อไปอีกได้และได้พบกับผู้นำที่ดีด้วย


---เหมือนอะไร    เหมือนว่าแต่เดิม  เราก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการชั้นตรี  เมื่อมีคุณสมบัติ  เพียงพอเมื่อใด   ก็เป็นชั้นโท  แล้วก็ชั้นเอก   แล้วก็ได้ตำแหน่งหัวหน้ากองเป็นหัวหน้าเขา  และยังมีอธิบดีที่ดีเป็นผู้นำอีก


---ถ้าเรารู้จักอนุโมทนาบุญที่ดี,  รู้จักเลือกผู้นำบุญที่ดี,   ก็จะได้ผู้นำที่ดี  แล้วกำลังของเราก็จะสูงขึ้นๆ ไปตามลำดับ  นี่คือลักษณะของบุญในทานกุศล  จะให้ผลในอาการอย่างนี้

 

*ดั่งกษัตริย์ไร้บัลลังก์  


---เพราะฉะนั้น  จะไปกลัวทำไมที่เราจะอนุโมทนาบุญคนอื่น  และเราจะคิดแต่เพียงว่าจะตามคนอื่น ทำไม ไม่คิดว่าจะนำคนอื่นบ้างล่ะ!

 

---หรือ  การเป็นผู้นำบุญนั่นแหละ บุญจะส่งให้เป็นผู้มีบริวารสมบัติ  แล้วนั่นก็หมายถึงว่า  การเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ  เป็นที่เคารพสักการะบูชา หรือเป็นปูชนียบุคคลแก่ผู้อื่น ไม่ใช่มัวไปแย่งกันว่า “พระประธานนี้ ดิฉันอยากจะทำคนเดียว”  มันจะกลายเป็นกิเลสเสียส่วนหนึ่ง  แล้วบุญก็พลอยไม่สะอาดไปด้วย   


---เอ้า  ถ้าอยากจะสร้างพระประธาน  ทำบุญลงไปเลย  เสียสละลงไปเลย  แม้เราอยากจะสร้างทั้งองค์  ก็ทำลงไปเลยทั้งองค์  ใครเขาจะมาร่วม ก็อนุโมทนาบุญกับเขาและลองถามตัวเองดูว่า   “พระประธานไม่มีฐานตั้งอยู่  น่าดูไหม”  และ  “มีแต่พระมีฐาน ไม่มีโบสถ์ อยู่ได้ไหม ”  นี่ขอให้คิดดูให้ดี


---อุปมาว่า  แม้เราจะอยากเป็นกษัตริย์   แต่ถ้าเราเป็นกษัตริย์ไร้บัลลังก์  จะเป็นอย่างไรบ้าง    ถ้าเป็นกษัตริย์มีบัลลังก์  มีประเทศอยู่  แต่ไม่มีปราสาทราชวัง  จะอยู่ได้ไหม   หรือถ้าเป็นกษัตริย์มีบัลลังก์ มีปราสาทราชวัง มีประเทศอยู่  แต่ไม่มีบริวาร ไม่มีพลเมืองที่ซื่อสัตย์จงรักภักดี จะอยู่ได้ไหม 


---เห็นไหมล่ะ  เพราะฉะนั้น  บุญที่เราจะได้ทำนี่  ได้บุญรวมกันไปหมดเลย  ดังนั้นเราจึงควรมาคิดช่วยกัน  สร้างโบสถ์ก่อนโดยเป็นทั้งผู้นำบุญ  ชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมบุญ  ก็จะได้อานิสงส์ คือ บริวารสมบัติ   เหมือนกับว่า มีพื้นดิน มีประเทศ มีพลเมือง นี่อุปมานะ เป็นบริวารสมบัติ แล้วเราค่อยมาสร้างพระประธาน พร้อมด้วยรัตนบัลลังก์ด้วยกัน   พอถึงตอนนั้นก็กลายเป็นของเล็กน้อยแล้ว ก็เพียง ๑ ล้านบาทเศษเท่านั้นนี่   เพราะบางทีเพียงเจ้าภาพ ๒-๓ เจ้าก็ครบแล้ว เพราะฉะนั้น เราต้องสร้างหมดทั้งประเทศนะ  เหมือนใคร    ก็เหมือนต้นๆ ตระกูลของพระพุทธเจ้าของเรานะซิ

 

*ก่อนเป็นศากยวงศ์  


---ต้นตระกูลศากยวงศ์    ท่านทราบไหมว่า  มีความเป็นมาอย่างไร  เริ่มแต่สมัยก่อนพุทธกาลเป็นเวลาย้อนหลังไปนาน  มีพระเจ้าโอกกากราชและมเหสีที่มีพระราชโอรส ๔ พระราชธิดา ๕   รวมเป็น ๙ พระองค์   ต่อมาพระมเหสีองค์นั้นก็เสด็จทิวงคต   ท่านก็มีมเหสีใหม่ แต่ต่อมาก็ประสูติราชโอรส ๑ องค์   มเหสีใหม่ก็อยากจะให้ลูกของตนเองเป็นใหญ่ เมื่อเวลาเหมาะก็ทูลขอพรจากพระเจ้าโอกกากราช   ซึ่งพระองค์ก็ลั่นพระวาจาไปว่า จะขออะไรก็จะให้   ทั้งนี้ก็ด้วยรักในพระมเหสีและราชโอรส   พระนางจึงทูลทันทีว่า ขอราชบัลลังก์ให้โอรสของตน   เลยจบกัน  โอรสองค์ใหญ่เลยไม่ได้ราชสมบัติ  ด้วยพระเจ้าโอกกากราชได้ทรงพลั้งพระโอษฐ์ไปแล้ว   เลยจำต้องให้ราชโอรสราชธิดาทั้ง ๙ องค์ไปสร้างเมืองขึ้นใหม่ ซึ่งอยู่ในเขต สักกชนบท  อันเป็นส่วนเหนือของชมพูทวีป ทั้ง ๙ พระองค์พร้อมด้วยอำมาตย์ ๘ คนและข้าราชบริพาร  ก็ไปก่อตั้งเมืองขึ้นโดยคำแนะนำของท่านกบิลดาบส  เมื่อสร้างเสร็จก็ได้ชื่อว่า “นครกบิลพัสดุ์”


---ในสมัยนั้นพวกกษัตริย์ถือเอาความบริสุทธิ์ในการสืบสายเลือด   ดังนั้นพระราชโอรสกับราชธิดาทั้ง ๘ องค์ ยกเว้นพระธิดาองค์ใหญ่  ก็ได้มีงานพิธีวิวาหมงคลขึ้นเป็น ๔ คู่   แล้วจึงได้ตั้งวงศ์ขึ้นเป็น “ศากยวงศ์”


---นี่คือวงศ์ต้นๆ ของพระพุทธเจ้า   หลังจากนั้นไม่นานพระเชษฐภคินี  คือพระธิดาองค์ใหญ่เกิดมีความรักกับเจ้าครองนครเทวทหะ  ก็ได้มีการอภิเษกสมรสไปตั้งวงศ์ใหม่ ชื่อ “โกลิยวงศ์”


---ต่อแต่นั้นมา ๒ วงศ์นี้ก็มีการแต่งงานกันมาตลอด เพื่อรักษาวงศ์อันบริสุทธิ์ไว้ จนมาถึงพระเจ้าสุทโธทนะ และเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งมีพระนางพิมพายโสธราเป็นมเหสีอย่างนี้  เป็นต้น  นี่ก็เป็นตัวอย่างว่า  เขาได้พากันสร้างกันทั้งเมืองเลยนะ บุญที่ส่งให้สามารถทำได้เช่นนั้นก็คือ  บุญที่เกิดจากทานกุศล  ซึ่งได้ทำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันขึ้น   อย่างเช่นพวกเราช่วยกันสร้างสถาบันฯ  สร้างโบสถ์ และจึงไปสร้างพระประธาน   นี่แหละที่สร้างกันได้อย่างนั้นก็ด้วยอานิสงส์ทำนองนี้


*บุญตามให้ผล 


---ตามเรื่องราวในพระไตรปิฎกบางตอนก็แสดงได้ว่า แม้เพียงถือศีล ๘ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน อยากจะเกิดเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดิน   เมื่อแตกกายทำลายขันธ์แล้ว ก็ได้ไปบังเกิดตามนั้นเหมือนกัน   จะเห็นว่าเรื่องบุญนี่  เมื่อจิตใจสะอาดแล้วอธิษฐานไปด้วยดีแล้วนี้ บุญย่อมส่งผลให้ได้   หรือหากแม้ไม่ได้อธิษฐาน บุญก็ย่อมทำหน้าที่เองให้ผลเอง  อย่าได้สงสัยเลย   เท่าที่ได้เล่ามานี้  ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตใจที่กล้าหาญ  รื่นเริงที่จะประกอบการบุญการกุศลที่ดีทุกอย่าง โดยไม่เฉพาะเจาะจง   แต่ให้รู้จักเขตหรือเนื้อนาบุญที่อุดมแก่การสร้างบุญสร้างกุศล   ดั่งพันธุ์พืชที่ดี  บรรยากาศที่ดี  มีการดูแล ประคบประหงมที่ดี ทั้งทาน ศีล ภาวนา ลงท้ายก็คือการอบรมจิต ดำเนินไปตามแนวนี้แล้ว  ก็จะมีแต่ความสุขแต่ฝ่ายเดียว.   


---มีต่อค่ะ...


---บอกให้ผู้อื่นทำแต่ตัวเองไม่ได้ทำ  ย่อมได้รับบริวารสมบัติไม่ได้รับทร้พย์สมบัติ  ในที่ๆตนบังเกิดแล้ว ๑  ไม่บอกผู้อื่นทำแต่ทำด้วยตัวเอง  ย่อมได้รับทร้พย์สมบัติไม่ได้รับบริวารสมบัติ  ในที่ๆตนบังเกิดแล้ว ๑  บอกผู้อื่นให้ทำด้วยทั้งตัวเองก็ทำด้วย  ย่อมได้รับทั้งบริวารสมบัติและทร้พย์สมบัติ  ในที่ๆตนบังเกิดแล้ว ๑  


...................................................................................  


  
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

รวบรวมโดย...แสงธรรม

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 22 กันยายน 2558


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท02/06/2024
ผู้เข้าชม7,157,102
เปิดเพจ11,181,147
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

view