/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

ระบำถวายพระไตรโลกยวิชยะ=คลิป

ระบำถวายพระไตรโลกยวิชยะ=คลิป

เสด็จปู่ไตรโลกยวิชยะ หรือ เสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก


---ไตรโลกยวิชยะ          วิทยราชประจำทิศตะวันออก


---ไตรโลกยวิชยะ          (สันสกฤต)  त्रैलोक्यविजय ไตรโลกฺยวิชย


---( ญี่ปุ่น )          降三世明王  โงะซันเซเมียวโอ 


---( จีน )          降三世明王 เจี่ยงซานซื่อหมิงหวัง


---เป็นหนึ่งในวิทยราชทั้งห้า  ตามความเชื่อขอพุทธศาสนานิกายวัชรยาน (ในญี่ปุ่นเป็นที่นับถือในนิกายชินงน ซึ่งเป็นแขนงย่อยหนึ่งของวัชรยาน)  สถิดอยู่ ณ ทิศตะวันออกของครรภโกษธาตุ  ทำหน้าที่เป็น  ผู้คุ้มครองของพระอักโษภยะพุทธะ พระธยานิพุทธแห่งทิศตะวันออก   บางตำราถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง โดยเป็นพระโพธิสัตว์เอกเทศ มิได้จัดอยู่ในสกุลของพระธยานิพุทธะองค์ใด

(กดลิงค์-บน)

---นามของไตรโลกยวิชยะ มีความหมายโดยศัพท์ว่า "ผู้ชนะโลกทั้งสาม"


*รูปลักษณ์


---ไตรโลกยวิชยะมี 4 เศียร 8 กร แต่ละเศียรแต่ละหน้าแสดงอารมณ์ต่างกันคือ 


---เศียรด้านหน้าแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด


---เศียรด้านขวาแสดงอารมณ์โกรธ 


---เศียรด้านซ้ายแสดงอารมณ์เกลียดชัง


---เศียรด้านหลังแสดงอารมณ์กล้าหาญ 


---พระหัตถ์ถือกระดิ่ง  วัชระ  ดาบ  ขอสับช้าง  ลูกศร  คันศร  บ่วงและจาน   ประทับยืนท่าปรัตยสีฒะ  เป็นที่นิยมนับถือในทิเบตและญี่ปุ่น   ในประเทศไทยพบภาพสลักของวิทยราช/พระโพธิสัตว์องค์นี้ ที่ปราสาทหินพิมาย

(กดลิงค์-บน) 

*เทพเจ้าของญี่ปุ่น คงต้องจัดเรียงลำดับกันนิดนะ

 

---๑.เทพเจ้าเดิมของญี่ปุ่นแท้ ซึ่งจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งแต่เทพบิดร เทพมารดร ผู้สร้างเกาะญี่ปุ่น อิซานากิ อิซานาครับ มี  ๓ มหาเทพผู้  ปกครอง อย่าง อามาเตระสุ พระสุริยเทวี  ซึคุโยมิ จันทรเทพบุตร และซุซาโนโอะ และเทพอื่นๆ  อย่างเช่น ฮิโน คางุซึจิ เทพแห่งไฟ โอวาทัตสุมิ เทพแห่งน้ำ.. ฯลฯ  ในตำนานโคจิกิพรรณาว่า เทพจ้ามีทั้งหมด ๘ ล้านองค์ หรือเทพ ๘ ล้าน---๒.เทพที่สืบมาจากอินเดีย หรือเทพที่นำมาจากพุทธศาสนาสายมหายาน แบ่งเป็นหลายระดับ เทพในญี่ปุ่น จัดตามแบบทางพุทธมหายานของญี่ปุ่น จะแบ่งลำดับเป็น 4 - 5 ชั้น คือ


---๑.เนียวไร หรือ ระดับพระพุทธเจ้า


---๒.โบซัทสุ หรือ ระดับพระโพธิสัตว์


---๓.เมียวโอ หรือวิทยราชา หรือธรรมบาล ผุ้คุ้มครองพระพุทธศาสนา


---๔.เทนบุ ระดับเทพทั่วไป


---เทพอินเดียที่เข้ามาโดยสายพุทธศาสนามหายาน แบ่งเป็นหลายๆ ลักษณะ เช่น  เทพสายวิทยราชา หรือเทพผู้ทรงความรู้ ส่วนหนึ่งมีแบบมาจากเทพอินเดียที่มาเป็นพุทธสาวก เช่น  เทพเบญจวิทยราชา หรือ โกไดเมียวโอ คือ เทพเมียวโอ ๕ องค์ ที่เป็นตัวแทนของธาตุทั้ง ๕ และเป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนา คือ---๑.ฟุโดเมียวโอ  หรือพระอจลนาถ เป็นศุนย์กลางของ ๕ เมียวโอ คือ เป็นประธานของเมียวโอ---๒.โกซันเซ เมียวโอ หรือ ไตรโลกวิชยา---๓.กุนดาริเมียวโอ หรือ คุณฑาลิ---๔.ไดอิโทกุ , ไดโทกุ เมียวโอ หรือ ยามานตกะ เป็นเมียวโอหนึ่งเดียว ที่มาจากร่างแบ่งภาคของพระโพธิสัตว์ คือ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์---๕.คองโง ยาชา เมียวโอ หรือ วัชรยักษ์*นอกนั้นก็มีเมียวโอ นอกสังกัดจาก ๕ เมียวโอนี้ เช่น---คุจากุเมียวโอ แบบมาจากพระขันธกุมาร ในศาสนาฮินดู ในพุทธมหายาน นับถือกันในนาม ผู้กำจัดพิษร้าย หรือผู้กัดกินอสรพิษ ไอเซนเมียวโอ เทพแห่งความรัก แต่หน้าตาดุ


---บา โต เมียวโอ หรือ หัยครีพ เป็นเมียวโอที่เป็นร่างแบ่งภาค ของพระโพธิสัตว์คันนน (กวนอิม) มีมงกุฏเป็นรูปเศียรม้า ดังนั้น จึงถูกเรียกว่า เมียวโอเศียรม้า หรือ โพธิสัตว์เศียรม้า ในบางข้อมูล แสดงว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่ใช่เมียวโอ รู้จักกันในชื่อ บาโต คันนน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อัศวเศียร (เศียรม้า) 


*เทพสายเทนบุ หรือสายเทวดาต่างๆ มีแบ่งเป็นหลายจำพวก เช่น


---Shitenno ชิเทนโน หรือ โลกบาลจตุรทิศ มาจากพุทธศาสนา เป็นเทพคุ้มครองโลก ๔ ทิศ Hachi-bushu ฮาชิ บุชุ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า หรือ 8 เทพบริวาร เป็นผู้อารักขาพระพุทธศาสนา และอารักขาพระซากะเนียวไร (พระศากยมุนี หรือพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือกัน)


---Juni-ten หรือ ๑๒ เทวราช ซึ่งแบบมาจากอินเดียแท้ มี 12 องค์ คือ


---Bonten บงเท็น - พระพรหม


---Enmaten เอ็นมะเท็น - พระยมราช


---Futen ฟูเท็น - พระพาย


---Gatten กัตเท็น - จันทระ หรือ พระจันทรา เทพแห่งพระจันทร์น่ะแหละ


---Ishanaten อิซานะเทน หรือ ไดจิไซเทน  - พระศิวะ


---Jiten จิเท็น - พฤฐวี หรือ ปฐวี เทพแห่งแผ่นดิน


---Katen คาเท็น - เทพอัคนี (ไฟ)


---Nitten นิทเท็น บางที่เรียก นิคโค - เทพสุริยะ


---Rasetsuten ราเซทสุเทน - เทพอสูร หรือ เทพรากษส


---Suiten ซุยเท็น - เทพวรุณ หรือเทพแห่งฝน

---Tamonten ทามอนเท็น หรือ บิชามอนเท็น - เทพสงคราม หรือยักษ์


---Taishakuten ไทชาคุเทน - อินดระ หรืออินทร์ ก็คือพระอินทร์

 

---12 เทพบริวาร ของพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุ


---28 เทพบริวาร นิจูฮาชิบุชุ เทพบริวารของพระโพธิสัตว์กวนอิม---Benzaiten เบนไซเท็น หรือ พระนางเบนเท็น น่าจะหมายถึง พระลักษมี ของอินเดีย---Gigeiten - พระพิฆเนศวร


---Idaten - พระสกันธะ หรือพระขันธกุมาร


---Kariteimo (Kishimojin) - พระแม่กาลี---ที่เหลือ เอาไว้ไปศึกษาจากที่นี่นะครับ.......................................................................................  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล 

(แก้ไขแล้ว ป.)

รวบรวมโดย...แสงธรรม

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 1 ตุลาคม 2558


Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« June 2023»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท08/05/2021
ผู้เข้าชม6,242,265
เปิดเพจ9,906,450
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

ติดต่อเรา-

view