/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

ระบำถวายพระไตรโลกยวิชยะ=คลิป

ระบำถวายพระไตรโลกยวิชยะ=คลิป

เสด็จปู่ไตรโลกยวิชยะ หรือ เสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก


---ไตรโลกยวิชยะ          วิทยราชประจำทิศตะวันออก


---ไตรโลกยวิชยะ          (สันสกฤต)  त्रैलोक्यविजय ไตรโลกฺยวิชย


---( ญี่ปุ่น )          降三世明王  โงะซันเซเมียวโอ 


---( จีน )          降三世明王 เจี่ยงซานซื่อหมิงหวัง


---เป็นหนึ่งในวิทยราชทั้งห้า  ตามความเชื่อขอพุทธศาสนานิกายวัชรยาน (ในญี่ปุ่นเป็นที่นับถือในนิกายชินงน ซึ่งเป็นแขนงย่อยหนึ่งของวัชรยาน)  สถิดอยู่ ณ ทิศตะวันออกของครรภโกษธาตุ  ทำหน้าที่เป็น  ผู้คุ้มครองของพระอักโษภยะพุทธะ พระธยานิพุทธแห่งทิศตะวันออก   บางตำราถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง โดยเป็นพระโพธิสัตว์เอกเทศ มิได้จัดอยู่ในสกุลของพระธยานิพุทธะองค์ใด

(กดลิงค์-บน)

---นามของไตรโลกยวิชยะ มีความหมายโดยศัพท์ว่า "ผู้ชนะโลกทั้งสาม"


*รูปลักษณ์


---ไตรโลกยวิชยะมี 4 เศียร 8 กร แต่ละเศียรแต่ละหน้าแสดงอารมณ์ต่างกันคือ 


---เศียรด้านหน้าแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด


---เศียรด้านขวาแสดงอารมณ์โกรธ 


---เศียรด้านซ้ายแสดงอารมณ์เกลียดชัง


---เศียรด้านหลังแสดงอารมณ์กล้าหาญ 


---พระหัตถ์ถือกระดิ่ง  วัชระ  ดาบ  ขอสับช้าง  ลูกศร  คันศร  บ่วงและจาน   ประทับยืนท่าปรัตยสีฒะ  เป็นที่นิยมนับถือในทิเบตและญี่ปุ่น   ในประเทศไทยพบภาพสลักของวิทยราช/พระโพธิสัตว์องค์นี้ ที่ปราสาทหินพิมาย

(กดลิงค์-บน) 

*เทพเจ้าของญี่ปุ่น คงต้องจัดเรียงลำดับกันนิดนะ

 

---๑.เทพเจ้าเดิมของญี่ปุ่นแท้ ซึ่งจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาชินโต ตั้งแต่เทพบิดร เทพมารดร ผู้สร้างเกาะญี่ปุ่น อิซานากิ อิซานาครับ มี  ๓ มหาเทพผู้  ปกครอง อย่าง อามาเตระสุ พระสุริยเทวี  ซึคุโยมิ จันทรเทพบุตร และซุซาโนโอะ และเทพอื่นๆ  อย่างเช่น ฮิโน คางุซึจิ เทพแห่งไฟ โอวาทัตสุมิ เทพแห่งน้ำ.. ฯลฯ  ในตำนานโคจิกิพรรณาว่า เทพจ้ามีทั้งหมด ๘ ล้านองค์ หรือเทพ ๘ ล้าน---๒.เทพที่สืบมาจากอินเดีย หรือเทพที่นำมาจากพุทธศาสนาสายมหายาน แบ่งเป็นหลายระดับ เทพในญี่ปุ่น จัดตามแบบทางพุทธมหายานของญี่ปุ่น จะแบ่งลำดับเป็น 4 - 5 ชั้น คือ


---๑.เนียวไร หรือ ระดับพระพุทธเจ้า


---๒.โบซัทสุ หรือ ระดับพระโพธิสัตว์


---๓.เมียวโอ หรือวิทยราชา หรือธรรมบาล ผุ้คุ้มครองพระพุทธศาสนา


---๔.เทนบุ ระดับเทพทั่วไป


---เทพอินเดียที่เข้ามาโดยสายพุทธศาสนามหายาน แบ่งเป็นหลายๆ ลักษณะ เช่น  เทพสายวิทยราชา หรือเทพผู้ทรงความรู้ ส่วนหนึ่งมีแบบมาจากเทพอินเดียที่มาเป็นพุทธสาวก เช่น  เทพเบญจวิทยราชา หรือ โกไดเมียวโอ คือ เทพเมียวโอ ๕ องค์ ที่เป็นตัวแทนของธาตุทั้ง ๕ และเป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนา คือ---๑.ฟุโดเมียวโอ  หรือพระอจลนาถ เป็นศุนย์กลางของ ๕ เมียวโอ คือ เป็นประธานของเมียวโอ---๒.โกซันเซ เมียวโอ หรือ ไตรโลกวิชยา---๓.กุนดาริเมียวโอ หรือ คุณฑาลิ---๔.ไดอิโทกุ , ไดโทกุ เมียวโอ หรือ ยามานตกะ เป็นเมียวโอหนึ่งเดียว ที่มาจากร่างแบ่งภาคของพระโพธิสัตว์ คือ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์---๕.คองโง ยาชา เมียวโอ หรือ วัชรยักษ์*นอกนั้นก็มีเมียวโอ นอกสังกัดจาก ๕ เมียวโอนี้ เช่น---คุจากุเมียวโอ แบบมาจากพระขันธกุมาร ในศาสนาฮินดู ในพุทธมหายาน นับถือกันในนาม ผู้กำจัดพิษร้าย หรือผู้กัดกินอสรพิษ ไอเซนเมียวโอ เทพแห่งความรัก แต่หน้าตาดุ


---บา โต เมียวโอ หรือ หัยครีพ เป็นเมียวโอที่เป็นร่างแบ่งภาค ของพระโพธิสัตว์คันนน (กวนอิม) มีมงกุฏเป็นรูปเศียรม้า ดังนั้น จึงถูกเรียกว่า เมียวโอเศียรม้า หรือ โพธิสัตว์เศียรม้า ในบางข้อมูล แสดงว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่ใช่เมียวโอ รู้จักกันในชื่อ บาโต คันนน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อัศวเศียร (เศียรม้า) 


*เทพสายเทนบุ หรือสายเทวดาต่างๆ มีแบ่งเป็นหลายจำพวก เช่น


---Shitenno ชิเทนโน หรือ โลกบาลจตุรทิศ มาจากพุทธศาสนา เป็นเทพคุ้มครองโลก ๔ ทิศ Hachi-bushu ฮาชิ บุชุ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า หรือ 8 เทพบริวาร เป็นผู้อารักขาพระพุทธศาสนา และอารักขาพระซากะเนียวไร (พระศากยมุนี หรือพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือกัน)


---Juni-ten หรือ ๑๒ เทวราช ซึ่งแบบมาจากอินเดียแท้ มี 12 องค์ คือ


---Bonten บงเท็น - พระพรหม


---Enmaten เอ็นมะเท็น - พระยมราช


---Futen ฟูเท็น - พระพาย


---Gatten กัตเท็น - จันทระ หรือ พระจันทรา เทพแห่งพระจันทร์น่ะแหละ


---Ishanaten อิซานะเทน หรือ ไดจิไซเทน  - พระศิวะ


---Jiten จิเท็น - พฤฐวี หรือ ปฐวี เทพแห่งแผ่นดิน


---Katen คาเท็น - เทพอัคนี (ไฟ)


---Nitten นิทเท็น บางที่เรียก นิคโค - เทพสุริยะ


---Rasetsuten ราเซทสุเทน - เทพอสูร หรือ เทพรากษส


---Suiten ซุยเท็น - เทพวรุณ หรือเทพแห่งฝน

---Tamonten ทามอนเท็น หรือ บิชามอนเท็น - เทพสงคราม หรือยักษ์


---Taishakuten ไทชาคุเทน - อินดระ หรืออินทร์ ก็คือพระอินทร์

 

---12 เทพบริวาร ของพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุ


---28 เทพบริวาร นิจูฮาชิบุชุ เทพบริวารของพระโพธิสัตว์กวนอิม---Benzaiten เบนไซเท็น หรือ พระนางเบนเท็น น่าจะหมายถึง พระลักษมี ของอินเดีย---Gigeiten - พระพิฆเนศวร


---Idaten - พระสกันธะ หรือพระขันธกุมาร


---Kariteimo (Kishimojin) - พระแม่กาลี---ที่เหลือ เอาไว้ไปศึกษาจากที่นี่นะครับ.......................................................................................  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล 

(แก้ไขแล้ว ป.)

รวบรวมโดย...แสงธรรม

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 1 ตุลาคม 2558


Tags :

7 ความคิดเห็น

 1. 7
  รูปประจำตัว
  tablette surface rt pointeur laser guadalupe.mondragon@yahoo.com.au 24/11/2023 20:22
  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up

  losing several weeks of hard work due to no backup. Do you

  have any methods to prevent hackers?
 2. 6
  รูปประจำตัว
  remplacer pointeur laser videoconferences kelli_reid@yahoo.com 11/11/2023 23:51
  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.

  If you know of any please share. Thank you!
 3. 5
  รูปประจำตัว
  pointeur laser pour walther cp99 concettaturner@yahoo.fr 29/09/2023 03:01
  It's nearly impossible to find educated people about this topic, however, you seem like you know what you're talking about!

  Thanks
 4. 4
  รูปประจำตัว
  laser point smith and wesson ernestpabst@gmail.com 05/08/2023 11:52
  I was very happy to find this site. I wanted to thank you for ones time due to this

  fantastic read!! I definitely savored every bit of it and i also have you saved as a favorite

  to see new things on your website.
 5. 3
  รูปประจำตัว
  prohibida la venta de punteros lแser en espa๑a stellasweat@yahoo.co.in 05/08/2023 10:38
  Excellent post. I absolutely appreciate this website. Continue the good work!
 6. 2
  รูปประจำตัว
  sind knicklichter laserpointer chau.kidman@bigpond.com 05/08/2023 10:05
  Tremendous issues here. I am very satisfied to look your post.

  Thanks so much and I am having a look ahead to contact you.

  Will you please drop me a mail?
 7. 1
  รูปประจำตัว
  test pointeur laser que choisir norma_ahmad@terra.com.br 05/08/2023 08:45
  Hurrah, that's what I was searching for, what a

  stuff! existing here at this webpage, thanks admin of this site.

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท09/04/2024
ผู้เข้าชม6,622,434
เปิดเพจ10,369,909
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

ติดต่อเรา-

view