/music/.mp3 http://www.watkaokrailas.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

 ติดต่อเรา-แผนที่

แนะนำ..อยากจะให้มีไว้บูชา

แนะนำ..อยากจะให้มีไว้บูชา

แนะนำ..อยากจะให้มีไว้บูชา---รายละเอียด: พระสมเด็จ ๙ อรหันต์หรือ พระผงอังคาร ๙ อรหันต์ สร้างเมื่อปี พศ.2538 สุดยอดความขลังเป็นที่สุดของมวลสารในการสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาที่มาของพระรุ่นนี้คือได้มวลสารหลักๆ อาทิ


---1.พระผงรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งด้านหลังบรรจุเกศาแท้ ๆ ของหลวงปู่มั่น สร้างโดยหลวงปู่เจี๊ยะ วัดป่าภูริทัตตะฯ จ.ปทุมธานี สมเด็จชานหมากของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ด้านหลังฝังเหล็กเปียกสร้างโดยพระอาจารย์โชติ อาภัคโค วัดภูเขาแก้ว จ.อุบลราชธานี 


---2.พระผงรุ่นอายุยืน เส้นเกศา จีวร ชานหมาก ผิวสรีระบางส่วนที่ขูดออก ครั้งเปลี่ยนจีวร สีผึ้งที่ทำจากอุจจาระ ซึ่งก่อนมรณภาพหลวงปู่สี ฉันทสิริ ได้ขับถ่ายออกมาเป็นสีผึ้ง 


---3.เส้นเกศา-อัฐิธาตุ-อังคารธาตุ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 


---4.อัฐิธาตุ-อังคารธาตุ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 


---5.อัฐิธาตุ-อังคารธาตุ หลวงปู่ขาว อนาลโย 


---6.พระผงอังคารธาตุ หลวงปู่ชา สุภัทโท 


---7.อัฐิธาตุ-อังคารธาตุ ชานหมากหลวงปู่สาม อกิญจโน 


---8.อัฐิธาตุ-อังคารธาตุ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 


---9.อัฐิธาตุ-อังคารธาตุ หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส


*บวกด้วยผงธาตุกายสิทธิ์ 


---1.ผงอิทธิเจ ปถมัง มหาราช 


---2.ผงว่าน ๑o๘ 


---3.ดินสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

 
---4.ใบโพธิ์ ของต้นโพธิ์ตรัสรู้แท้ ๆ จากประเทศอินเดีย 


---5.ผงแร่เกาะล้าน แร่เกาะคาม แร่เกาะภูเก็ต แร่เมฆพัด 


---6.ผงแร่เหล็กไหลเพลิง 


---7.ผงเหล็กไหลตาแรด หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดถ้ำแฝด 


---8.ผงธูป ผงพระเก่า สมเด็จพระพุฒาจารย์โต 


---9.ดินกากยายักษ์ที่ใช้ผสมทำพระผงหลวงปู่ทวด 


---10.ผงเกสรดอกไม้บูชาพระอาจารย์หลายรูป 


---11.ผงพระเก่าหลวงพ่อมงคลบพิตร 


---12.ผงพระธาตุพระสิวลี ชนิดสีขาวและสีดำ 


---13.ผงสะเก็ดแก้ว พิสดาร 


---ทั้งหมดคือมวลสารกายสิทธิ์ที่จัดสร้างสุดยอดพระผง สมเด็จ ๙ อรหันต์ ซึ่งควรค่าแก่การเก็บสะสม


โดยมีพิธีอธิษฐานจิต-พุทธาภิเษก ถึง 3 ครั้ง *ครั้งที่ ๑ ภายในโบสถ์มหาอุด


---วัดอินทราราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๘ ซึ่งตรงกับวันเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดยหลวงพ่อแดง นันทิโย และพระภิกษุผู้ทรงอิทธิจิตสูงส่งภายในวัดอินทรารามทั้งยังเป็นผู้สร้างพระสมเด็จ ๙ อรหันต์ ตามสูตรการสร้างพระสมเด็จที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ใจวัดเสด็จ และ หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ


*ครั้งที่ ๒ พิธีมหาพุทธาภิเษก ภายในพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์


---วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป นั่งปรกแผ่เมตตาดังนี้ 


---1.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี 


---2.หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม 


---3.หลวงพ่อลำไย วัดทุ่งลาดหญ้า 


---4.หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม 


---5.หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม จ.นครปฐม

 
---6.หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม 


---7.หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม 


---8.หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม 


---9.หลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี


*ครั้งที่ ๓ อธิษฐานจิตแผ่พลังโดยพระป่ากรรมฐานในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อีกจำนวนทั้งหมด ๒๒ รูป ดังนี้ 


---1.หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร 


---2.หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพฯ 


---3.หลวงพ่อคำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี 


---4.พระอาจารย์กิ ธัมมุตตโม วัดสนามชัย จ.อุบลราชธานี 


---5.พระอาจารย์ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย 


---6.พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม จ.ขอนแก่น 


---7.หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง 


---8.หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร 


---9.พระอาจารย์โชติ อาภัคโค วัดภูเขาแก้ว น จ.อุบลราชธานี 


---10.พระโพธินันทมุนี วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 


---11.พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร 


---12.พระครูอุดมสังวรคุณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ 


---13.หลวงพ่อเพิ่ม กิตติวัฒฑโน วัดถ้ำไตรรัตน์ จ.นครราชสีมา 


---14.หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือวิปัสสนา จ.กระบี่ 


---15.พระอาจารย์สมาน ชิตมาโร วัดป่าศรัทธาราม จ.นครราชสีมา 


---16.หลวงพ่อเที่ยง ผาสุโก วัดหลวงปรีชากูล จ.ปราจีนบุรี 


---17.พระครูพิทักษ์มัชฌิมเขต วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จ.นครราชสีมา 


---18.พระอาจารย์เคล็ม ปิยธโร วัดกระสัง จ.บุรีรัมย์ 


---19.หลวงพ่อแดง นันทิโย วัดอินทราราม จ.สมุทรสงคราม 


---20.พระอาจารย์เฉลียว วรกิจโจ วัดป่าโคกมน จ.เลย 


---21.หลวงพ่อสิทธา เชตะวัน 


---22.พระอาจารย์เกษมสุข เขมสุโข วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ กรุงเทพฯ 

.................................................................................

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

รวมรวมโดย...แสงธรรม

อัพเดทรอบที่ 6 วันที่ 28 กันยายน 2558

ติดต่อได้ที่..คุณธนภูมิ (ศานิต) 081-8128452 089-2259966 Email n-arai@hotmail.com


Tags :

4 ความคิดเห็น

 1. 4
  รูปประจำตัว
  choc andrew_chase@gmx.net 03/05/2018 21:59
  I have learn a few just right stuff here. Certainly price bookmarking for

  revisiting. I wonder how a lot attempt you put to create the sort of great informative website.
 2. 3
  รูปประจำตัว
  shoe lifts stevestinnett@yahoo.de 06/01/2018 17:16
  I could not refrain from commenting. Perfectly written!
 3. 2
  รูปประจำตัว
  What causes painful Achilles tendon? coralhendrick@gmail.com 15/07/2017 20:33
  Admiring the persistence you put into your website and in depth information you present.

  It's good to come across a blog every once in a while that

  isn't the same unwanted rehashed information. Excellent read!

  I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
 4. 1
  รูปประจำตัว
  How do you treat Achilles tendonitis? chad_tripp@gmail.com 15/07/2017 14:51
  Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem

  to be running off the screen in Firefox. I'm not sure if this is a format issue or something to do with

  browser compatibility but I thought I'd post to let you know.

  The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Thanks

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

ประวัติต่างๆ

ประวัติวัดเขาไกรลาศ

ประวัติของหลวงพ่อเทียน=คลิป

มาเช็คชื่อ-เช็คสกุลกันดีกว่า=คลิป

ประวัติพระอธิการชิติสรรค์ จิรวฑฺฒโน=คลิป

ขอเชิญผู้ร่วมบุญสร้างอาศรมเสด็จปู่พระบรมพรหมฤาษีไตรโลก

ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติฝ่าพระหัตถ์ของพระพุทธองค์

ประวัติของนางวิสาขา=คลิป

ประวัติของอนาถปิณฑิกเศรษฐี=คลิป

ประวัติของเศรษฐีขี้เหนียว

ประวัติเหตุทำบุญที่ช้า=คลิป

ประวัติของผู้ร่วมบุญ=คลิป

ประวัติของพระไตรปิฎก=คลิป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูปและพระเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติง้วนดิน

ประวัติปู่ฤาษีนารอท

ประวัติพระปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงปราบพระเจ้ามหาชมพูบดี

ประวัตินางห้าม..แห่งขอมโบราณ

ประวัติพญานาค

ความรู้และรายละเอียดพุทธเจดีย์

พระมหาโพธิสัตว์

สาระธรรม

ธรรมะส่องใจ

อานิสงส์แต่ละอย่าง

ประเพณีต่างๆ

ตำนานทั่วไป

สาระน่ารู้

ปกิณกะธรรม

วัตถุมงคล-สาระอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ปฎิทิน

« February 2024»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ20/06/2011
อัพเดท04/08/2023
ผู้เข้าชม6,558,915
เปิดเพจ10,294,196
สินค้าทั้งหมด8

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 พระบรมสารีริกธาตุ

 โจโฉ รวมเสียงธรรม

 เฟสบุ๊ค

ติดต่อเรา-

view